Comunicatiile radio - modulatia digitala in frecventa simpla

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
SECŢIUNEA TEORETICĂ
1.1. IMPULSUL MODULATOR DE BAZA DE TIP GAUSSIAN
1.2. MODULAŢIA DIGITALĂ DE TIP GAUSSIAN MINIMUM - SHIFT KEYING
1.3. RECUPERAREA INFORMAŢIEI DIN EMISIUNILE GMSK
(DEMODULAREA GMSK)
1.3.1 Demodularea cu discriminator de frecvenţă
1.3.1.1 Axarea semnalului demodulat
1.3.1.2 Detecţia datelor
1.3.2 Demodularea diferenţială
1.3.3 Demodularea coerentă
1.3.4 Refacerea tactului de bit
CAPITOLUL II
PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA PRACTICA A UNUI MODUL SPECIFIC
DEMODULATOARELOR GMSK
2.1 Calculul mixerului
2.2 Calculul filtrului trece jos
2.3 Calculul amplificatorului separator
2.4 Calculul oscilatorului local
2.5 Calculul defazorului
2.6 Calculul amplificatorului de compensare
CAPITOLUL III
SECŢIUNEA DE CALCUL ECONOMIC
Calculul economic pentru determinarea costurilor de producţie
CAPITOLUL IV
MEMORIU JUSTIFICATIV
5 ANEXE
BIBLIOGRAFIE
68 pagini