Nicolae Ceausescu - ascensiunea si declinul liderului politic comunist. Cultul personalitatii

CUPRINS
Introducere.................................................................
......................................................4
Capitolul I
Comunismul
românesc....................................................................
................................14
Ia) Comunismul românesc – apariţie, fundamente, evoluţie,
finalitate………………….14
Ib) 1965 si 1968 – momente cruciale în instalarea şi legitimarea puterii
ceauşiste……..24
Capitolul II
Cultul personalităţii ca mistificare a rolului şi acţiunii politice în
cadrul PCR a lui Nicolae Ceauşescu………………………………………………………………………28
IIa) Cultul personalităţii şi efectele sale în structurile de partid
teritoriale şi în opinia publică……………………………………………………………………………………28
IIb) Relaţii cauzale intrinsece şi extrinsece PCR-ului ce implică (sau au
drept obiect de analiză) cultul personalităţii……………………………………………………………...36
IIc) Efectele politice, sociale şi economice ale cultului
personalităţii…………………...41
Capitolul III
Sistemul comunist românesc: funcţionalitate, control, represiune în
societatea românească ……………………………………………………………………………..45
IIIa) Comunismul în viziunea lui Nicolae Ceauşescu: operele scrise ale
acestuia – raportul ilogicitate-doctrină socialistă……………………………………………………45
IIIb) Cultul personalităţii între festivism şi practică politică
……………………………47
IIIc) Imaginea liderului politic comunist Nicolae Ceauşescu în afara
ţării……………...53
Capitolul IV
Represiuni   ale   comunismului   ceauşist   ca   rezultat    al    cultului
personalităţii………..56
IVa) Fenomene, procese, fapte politice în cadrul PCR şi Servicii  secrete  –
cazul Bisericii Ortodoxe Romane………………………………………………………………………..56
IVb) Imaginea de sine a lui Nicolae Ceauşescu şi recunoaşterea  acesteia  în
imaginarul colectiv românesc………………………………………………………………………...61
IVc)  Revolutia  din  decembrie  ’89  ca   efect   al   regimului   comunist
ceauşist……………..64
Concluzii………………………………………………………………………………...70
Bibliografie……………………………………………………………………………...73