ABORDAREA CORELATA A PROCESELOR DE APROVIZIONARE, PRODUCTIE SI DESFACERE PRIN METODE CANTITATIVE

CUPRINS:
Introducere……………………………………………………………….2-3p
 1. Caracterizarea economica şi de producţie a activităţii firmei ………10p
        1. Prezentarea firmei
        2. Obiect de activitate
        3. Consideraţii privind ramura economica in care işi desfăşoară
           activitatea S.C. “PRODPLAST” S.A.
        4. Piaţa şi concurenţa
        5. Analiza economico-financiara a firmei
 1. Abordarea sistemica a S.C. PRODPLAST S.A………………………12p
 2. Analiza diagnostic pentru activitaţile subsistemelor de producţie,
    aprovizionare şi desfacere…………………………………………….15p
        1. Analiza viabilităţii economice
        2. Analiza viabilităţii manageriale
        3. Puncte forte, puncte slabe, cauze care le determina
        4. Formularea de recomandări
 3. Posibilităţi de utilizare a modelelor economico-matematice în
    fundamentarea proceselor de aprovizionare, producţie şi desfacere….15-
    20p
        1. Necesitatea utilizării modelelor economico-matematice în
           activitatea economică a firmei
        2. Modele utilizabile în fazele de aprovizionare, producţie şi
           comercializare
 4. Aplicarea corelata a unor modele economico-matematice pentru
    activităţile de aprovizionare, producţie şi desfacere……………………………15-20p
        1. Prezentarea studiului de caz
        2. Previzionarea cererii
        3. Stabilirea programului de producţie - stocare
        4. Stabilirea programului de aprovizionare cu materii prime
        5. Analiza rezultatelor
 5. Consideraţii finale……………………………………………………..15p
        1. Modalitaţi de generalizare şi implementare
        2. Avantajele acestei abordari
BIBLIOGRAFIE
 ANEXE
…………………………………………………………………………84-95p

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu