STRATEGIILE DE PIATA ALE INTREPRINDERII

CUPRINS
Introducere.................................................................
.................................................3
Capitolul I. Strategia de piaţă a întreprinderii
                   1.1.   Procesul   de   elaborare    a    strategiei    de
      piaţă.........................................4
                      1.2.        Tipuri       de        strategii        de
      piaţă................................................................6
Capitolul II. Strategia de segmentare a pieţei
                2.1.     Conceptul     general     de      segmentare      a
pieţei.......................................8
                   2.2.        Criterii        de        segmentare        a
pieţei.........................................................9
                         2.2.1.      Criterii      de      segmentare      a
pieţei............................................13
                         2.2.2.      Criterii       socio-economice       şi
demografice............................13
                                        2.2.3.                      Criterii
psihografice............................................................14
                                      2.2.3.1           .Stilul           de
viată.........................................................14
                                                                    2.2.3.2.
Personalitatea.........................................................15
                                       2.2.3.3.                  Influenţele
situaţionale...........................................16
                            2.2.3.4.      Ciclul      de      viaţă       al
familiei.......................................18
                           2.3.                Strategiile                de
segmentare.........................................................19
2.4.                 Analiza                 segmentelor                  de
piaţă.........................................................20
                     2.4.1.Segmentarea   prin   avantajele    urmărite    de
consumatori.........22
                                                           2.4.2.Segmentarea
comportamentală............................................23
                                2.4.2.1.    Gradul    de     utilizare     a
mărcii....................................23
                                 2.4.2.2.      Loialitatea      faţă      de
marcă........................................23
                                 2.4.2.3.     Consumul     categoriei     de
produse............................23
                                2.4.2.4.    Gradul    de     utilizare     a
produsului.............................24
                       2.4.3.    Elasticitatea    răspunsului     reacţiilor
consumatorilor.............24
Capitolul III. Identificarea pieţei ţintă
                       3.1.         Evaluarea         segmentelor         de
piaţă..................................................25
                         3.1.1.    Mărimea    şi    rata     de     creştere
segmentelor..........................25
                                      3.1.2.                  Atractivitatea
segmentelor................................................26
                           3.1.3.       Obiectivele       şi       resursele
firmei..........................................27
                          3.2.Alegerea            segmentelor             de
piaţă.....................................................28
                                        3.2.1.                   Marketingul
concentrat.....................................................29
                                        3.2.2.                   Marketingul
nediferenţiat.................................................29
                                        3.2.3.                   Marketingul
diferenţiat.....................................................29
                                       3.2.4.                  Specializarea
selectivă......................................................30
                                3.2.5.           Specializarea            pe
produs....................................................30
                 3.3.   Probleme   referitoare   la     alegerea    pieţelor
ţintă...........................31
Capitolul IV. Strategiile de poziţionare a produselor
                           4.1.             Analiza             poziţionării
produsului..................................................32
                         4.1.1.     Poziţionarea     în     funcţie      de
      consumatori.............................33
                                      4.1.2.                   Poziţionarea
      concurenţială................................................33
                                            4.1.3.            Repoziţionarea
produsului...............................................33
                          4.2.       Instrumente       de       diferenţiere
competitivă.................................... 34
                                      4.2.1.                  Diferenţierea
      produsului...................................................35
                                                                   4.2.1.1.
      Caracteristicile.....................................................35
                                                                   4.2.1.2.
      Performanţele.......................................................36
                     4.2.1.3.   Conformarea   calităţii   şi   fiabilitatea
      produsului....37
                                         4.2.1.4.                Proiectarea
      produsului..........................................37
                                                                    4.2.1.5.
      Stilul.................................................................
      ...38
                                      4.2.2.                  Diferenţierea
      imaginii.......................................................38
                                                                     4.2.3.
      Turbomarketingul.......................................................
      ......40
                      4.3.         Elaborarea         strategiei          de
poziţionare.............................................40
                    4.4.       Procesul       de        poziţionare        a
produsului...........................................42
                4.5.   Aplicatii   ale   procesului   de    poziţionare    a
produsului..................44
                     4.5.1.  Evaluarea  schimbărilor  în  poziţionare  după
      .....................44
                              consumul produsul
                            4.5.2.         Poziţionarea          produselor
      existente......................................45
Capitolul V. Studiu practic privind strategia de piaţă a S.C. IMAR S.A.
                       5.1.           Piaţa            mobilei            în
România..............................................................46
                5.2.    Prezentarea    activităţii    firmei    S.C.    IMAR
S.A..............................48
                                 5.2.1.              Mediul               de
marketing..........................................................50.
                         5.2.2. Analiza avantajelor comparative  ale  firmei
IMAR.............51
                     5.2.3.  Furnizorii,  concurenţii,   distribuitorii   şi
consumatorii ........52
                        S.C. IMAR S.A.
                               5.2.4.             Activitatea             de
export..........................................................53
                                    5.3.                         Segmentarea
strategică.................................................................5
6
             5.4.  Procesul  de  creare,  testare  şi  lansare  a  unui  nou
produs...............57
                    de către S.C. IMAR S.A.
                            5.4.1.         Analiza         liniei         de
biblioteci.....................................57
5.4.2. Etape ale procesului de creare a unui nou produs..............58
                                            5.4.2.1. Surse de idei pentru
                    procesul inovaţional..............58
                                           5.4.2.2. Descrierile tehnice ale
                  noilor idei...........................59
                                           5.4.2.3. Conceptia şi testarea
            conceptului de produs...........60 Crearea produsului
                             5.4.2.4. Lansarea pe piaţă a bibliotecii şi
         urmărirea                                  comportamentului
clienţilor..................................................................
                             ................60
                                   5.4.2.5. Distribuţia noului
produs......................................................................
...........62
                                                                        5.5.
Concluzii...................................................................
....................63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu