EVOLUTII IN TEORIA SI PRACTICA MANAGEMENTULUI DE PORTOFOLIU

Cuprins
Introducere……………………………………………………………………………………
CAPITOLUL I……………………………………………………………………………….
    1.1. Termeni şi concepte utilizate în managementul portofoliului de
titluri……………..
CAPITOLUL II………………………………………………………………………………
    2.1. Evoluţii teoretice în cadrul managementului de
portofoliu………………………….
        2.1.1. Teorii financiare privind portofoliul de titluri de valori
mobiliare……………….
        2.1.2. Teoria lui Harry Markovitz privind selectia portofoliului
optim de
               titluri………………………………………………………………………………..
        2.1.3. Dezvoltări ale teoriei lui Marcowitz. Modelul
Sharpe……………………………..
             2.1.3.1.   Consideraţii de ordin general…………………………………………………
             2.1.3.2.  Simplificarea modelului Markowitz…………………………………………..
             2.1.3.3.   Determinarea preţurilor activelor
financiare………………………………..
             2.1.3.4.   Gradul de realism al modelului
Sharpe……………………………………….
        2.1.4.  Teoria lui Eugene Fama………………………………………………………………
   2.2. Noi evolutii in teoria managementului de portofoliu………………………………………
        2.2.1. Modele liniare si neliniare……………………………………………………………
         2.2.1.1.Modelul de arbitraj APT………………………………………………………..
         2.2.1.2.  Modelul VaR (Value-at-Risk)………………………………………………….
         2.2.1.3.  Modele neliniare ale pietelor de
capital…………………………………….....
                  A.  Modelul K-Z al ratei de interes………………………………………………
                  B.  Modelul statistic neliniar al lui
Vaga………………………………………..
                  C.  Modelul bazat pe ecuatia logistica
întârziata………………………………
                  D.  Modelul dinamic al pietelor de capital bazat pe
sinergetica lui Haken……
                  E.  Modelul Santa Fe – “Artificial stock market
model”………………………
     2.2.2. Finanţele comportamentale…………………………………………………………
           2.2.2.1. Supraestimarea…………………………………………………………………..
             2.2.2.2. Suprareacţia………………………………………………………………………
             2.2.2.3. Aversiune faţă de pierdere………………………………………………………
             2.2.2.4. Calculul mintal……………………………………………………………………
               2.2.2.5.      Alte      laturi      ale      comportamentului
financiar……………………………………
        2.2.3. Modelul Buffet de investire şi de gestiune a
portofoliilor…………………………
             2.2.3.1. Companii remarcabile………………………………………………………….
           2.2.3.2. Concentrarea (focalizarea) investiţiei………………………………………….
             2.23.3. Rata mare a probabilităţilor……………………………………………………
             2.2.3.4. Orizontul lung de timp…………………………………………………………
CAPITOLUL III…………………………………………………………………………………
    3.1. Utilizarea contractelor futures în strategiile privind
managementul riscului………….
        3.1.1. Strategii de protecţie împotriva fluctuaţiilor de
preţ………………………………
             3.1.1.1. Strategii de tranzacţionare………………………………………………………
             3.1.1.2. Utilizarea opţiunilor în strategiile privind
managementul riscului…………
   3.2. Strategii de constructie si management al
portofoliului………………………………….
        3.2.1. Strategii concurente de abordare a managementului de
portofoliu………………
             3.2.1.1. Managementul active……………………………………………………………
             3.2.1.2. Managementul pasiv……………………………………………………………
             3.2.1.3. Argumente pro si contra managementului activ sau
pasiv……………………
        3.2.2. Tehnici de constructie si revizuire a
portofoliilor……………………………………
             3.2.2.1. Reguli generale……………………………………………………………………
             3.2.2.2. Tehnica CDVP (Constant Dolar Value Plan)…………………………………
           3.2.2.3. Tehnica CRP (Constant Ratio
Plan......................................................................
           3.2.2.4. Tehnica VRP  (Variable Ratio Plan)…………………………………………….
             3.2.2.5. Tehnica DCA (Dollar Cost Averaging)…………………………………………
CONCLUZII……………………………………………………………………………………..
BIBLOIGRAFIE…………………………………………………………………………………..
64 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu