ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE A INTREPRINDERII

CUPRINS
 CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. SILVALEMNTEX S.R.L.
     1.                             Elemente                             de
        identificare........................................................
        .......................................3
     2.                  Scurt                  istoric                  al
        societăţii..........................................................
        ......................................3
     3.                             Obiectul                             de
        activitate..........................................................
        ........................................3
     4.            Principalii             indicatori             economico
        financiari..........................................................
        ......4
     5.                        Evoluţia                         activităţii
        societăţii..........................................................
        ................................4
CAP. 2. ANALIZA RENTABILITĂŢII FIRMEI
     1. Analiza rentabilităţii economice    6
     2. Analiza rentabilităţii financiare   8
     3. Analiza factorială a rentabilităţi economice   ..........9
     4. Analiza factorială a rentabilităţii financiare .........12
CAP.3 ANALIZA RATELOR DE GESTIUNE
      3.1.  Gestiunea generală a capitalurilor     .........14
          3.1.1. Analiza gestiunii capitalurilor proprii     .........14
                3.1.1.1.  Analiza   factorială   a   capitalurilor   proprii
                ........15
          3.1.2. Analiza gestiunii datoriilor ......   .........16
                3.1.2.1.  Gestiunea   datoriilor   pe   termen   scurt......
                ........17
      3.2.  Gestiunea generală a activelor   .........21
          3.2.1. Analiza gestiunii activelor circulante      .........21.
      3.3.  Analiza gestiunii stocurilor totale    .........22
          3.3.1  Analiza  gestiunii  stocurilor  pe   elemente   componente
          .........23
             1.  Analiza  stocurilor   de   materii   prime   şi   materiale
                .........23
             2. Analiza stocurilor de producţie neterminată   .........24
             3.        Analiza         stocurilor         de         produse
                finite............................................25
     4.                                                           Gestiunea
        creanţelor..........................................................
        ..................................25
CAP. 4 ANALIZA LICHIDITĂŢII ŞI SOLVABILITĂŢII
      4.1.  Analiza lichidităţii  ..........29
       1. Analiza lichidităţii curente ..........29
       2. Analiza lichidităţii rapide  ..........30
       3. Analiza lichidităţii imediate     ..........31
       4. Analiza lichidităţii la vedere    ..........33
      4.2.  Analiza solvabilităţii      ..........34
       1. Analiza solvabilităţii patrimoniale     ..........34
       2. Analiza solvabilităţii patrimoniale la termen      ..........34
       3. Analiza solvabilităţii financiare ..........35
       4. Analiza capacităţii de rambursare a datoriilor..   ..........36
       5.  Analiza prelevării cheltuielilor financiare  ..........38
CAP.5 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL FIRMEI
     5.1. Analiza echilibrului pe baza bilanţului financiar  .39
           5.1.1.      Fondul de rulment net ...39
              1. Fondul de rulment propriu   ....40
              2. Fondul de rulment împrumutat      ....41
           5.1.2.      Necesarul de fond de rulment     ....42
              1. Necesarul de fond de rulment din exploatare  ....42
              2.  Necesarul  de  fond  de  rulment  din  afara   exploatării
                 ...43
           5.1.3.Trezoreria netă  ....44
CAP. 6 ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE A FIRMEI
     6.1.  Analiza structurii activului     45
           6.1.1.      Analiza structurii activelor imobilizate    ......46
              1. Analiza ratei imobilizărilor corporale .....46
              2. Analiza ratei imobilizărilor financiare      .....47
           6.1.2.      Analiza structurii activelor curente  .....48
              1. Analiza ratei stocurilor    .....49
              2. Analiza ratei creanţelor    .....51
              3. Analiza ratei disponibilităţilor  .....53
     6.2.  Analiza structurii pasivului     .....54
           6.2.1.       Analiza  structurii  pe  termene  de  exigibilitate
           .....54
                 6.2.1.1. Analiza stabilităţii financiare     .....54
                 6.2.1.2.Analiza gradului de finanţare curentă     .....55
           6.2.2.       Analiza   structurii   resurselor   pe   surse   de
           provenienţă .....56
              1. Analiza autonomiei financiare     .....56
              2. Analiza îndatorării    ......59
BIBLIOGRAFIE................................................................
.............................................................63
ANEXE.......................................................................
......................................................64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu