CONTABILITATEA CHELTUIELILOR

CUPRINS
1. Contabilitatea cheltuielilor financiare
      1. Pierderi din creanţe legate de participaţii
      2. Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate
      3. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
      4. Cheltuieli privind dobânzile
      5. Cheltuieli privind sconturile acordate
      6. Alte cheltuieli financiare
2. Contabilitatea cheltuielilor excepţionale
      1. Sistemul cheltuielilor excepţionale privind operaţiile de gestiune
         şi consemnarea lor în contabilitate.
      2.1.1. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi
      2.1.2. Donaţii şi subvenţii acordate
      2.1.3 Pierderi din debitori diverşi
      2.1.4 Alte cheltuieli excepţionale privind operaţiile de gestiune
      2.  Felul cheltuielilor excepţionale privind operaţiile de capital şi
         înregistrarea lor în contabilitate
               1. Cheltuieli excepţionale privind activele cedate
               2. Alte cheltuieli excepţionale privind operaţiile de capital
3. Contabilitatea veniturilor financiare
      1. Contabilitatea veniturilor din participaţii
      2. Contabilitatea veniturilor din imobilizări financiare
      3. Contabilizarea veniturilor din creanţe imobilizate
      4. Venituri din titluri de plasament
      5. Contabilitatea veniturilor din diferenţe de curs valutar
      6. Contabilitatea veniturilor din dobânzi
      7. Contabilitatea veniturilor din sconturi obţinute
      8. Contabilitatea altor venituri financiare
4. Contabilitatea veniturilor excepţionale
      1. Contabilitatea veniturilor excepţionale din operaţii de gestiune
      2. Contabilitatea veniturilor din operaţii de capital
79 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu