ADMINISTRAREA DE PERSONAL SI GESTIUNEA SALARIILOR

CUPRINS
          Introducere
............................................................................
...................................................................3
     Capitolul 1: Cadrul legal al relaţiilor de
muncă.....................................................................
......4
        1.1 Contractul individual de muncă
............................................................................
............. ......4
              1.1.2 Tipuri de contracte individuale de muncă......
...............................................................4
              1.1.3 Informarea prealabilă
............................................................................
.................  ........5
              1.1.4 Obligativitatea certificatului medical la angajare
................................................. ........6
                     1.1.5 Perioada de probă
............................................................................
.................... .........6
                     1.1.6 Clauze specifice
............................................................................
........................... .........6
       1.2 Contractul colectiv de muncă
          ...................................................................
          ....................... .........8
          1.3  Modificarea contractelor de muncă
   .........................................................................
   ................8
          1.4  Suspendarea contractelor de
   muncă....................................................................
   .....................9
          1.5  Încetarea contractelor de muncă
   .........................................................................
   ...................10
          1.6  Regulamentul intern
   .........................................................................
   ........................................13
          1.7  Registrul general de evidenţă a salariaţiilor
   .........................................................................
   ..13
     Capitolul 2: Gestiunea salariilor
     ........................................................................
     ............................14
              2.1. Ce este salariul ?
............................................................................
............................................14
                     2.1.1 Salariul de bază
............................................................................
....................................14
                     2.1.2 Salariul brut realizat
............................................................................
............................14
                     2.1.3 Salariul net
............................................................................
............................................14
              2.2. Forme de salarizare utilizate în economia românească
.......................................................15
                     2.2.1 Salarizarea în regie sau după timpul de lucru
..............................................................15
                     2.2.2 Salarizarea în acord
............................................................................
.............................15
                     2.2.3 Salarizarea prin cote procentuale
............................................................................
......16
              2.3. Sporurile
............................................................................
.........................................................16
                     2.3.1 Sporul pentru vechime în
muncă.......................................................................
...........16
                     2.3.2 Sporul pentru lucrul pe timpul nopţii
..........................................................................17
                     2.3.3 Sporul pentru munca suplimentară
............................................................................
..17
                     2.3.4 Sporul pentru condiţii de muncă
............................................................................
......17
                     2.3.5 Sporul pentru exercitarea unei funcţii
suplimentare ..................................................17
                     2.3.6 Alte sporuri
............................................................................
..........................................18
       2.4  Concedii
............................................................................
.............................................................18
                              2.4.1       Concediul        de        odihnă
   ………………………………………..........................18
                         2.4.2  Concediul   pentru   formare   profesională
   ………………………………...…...18
                     2.4.3 Concediul fără plată
............................................................................
................................19
            2.5. Drepturi de asigurări sociale de sănătate şi asigurări
  sociale de stat.......................................19
                   2.5.1  Concediul  şi  indemnizaţia  pentru  incapacitate
   temporară de muncă…………....20
                      2.5.2 Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate
temporară de muncă cauzată de boli profesionale sau accidente de
muncă.......................................................................
..........................................20
                       2.5.3 Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea
îmbolnăvirilor şi  recuperarea capacităţii de muncă
…………………………………...............................................................
.....20
                    2.5.4    Concediul     şi    indemnizaţia    de    risc
   maternal………………………………….….21
                      2.5.5     Concediul      şi      indemnizaţia      de
   maternitate…………………………………….   .21
                   2.5.6  Concediul  şi  indemnizaţia   pentru   îngrijirea
   copilului bolnav ……………….…..22
                   2.5.7  Concediul  şi   indemnizaţia   pentru   creşterea
   copilului……………………….…..22
                          2.5.8         Ajutorul          de          deces
   .........................................................................
   .......................23
             2.6 Avantaje în natură
............................................................................
..............................................23
             2.7  Prime
............................................................................
...................................................................23
             2.8 Contribuţii
............................................................................
...........................................................24
                    2.8.1 Contribuţiile angajaţiilor
............................................................................
.........................24
                    2.8.2 Contribuţiile angajatorului
............................................................................
......................25
              2.9 Modul de calcul salarial
............................................................................
.....................................28
     Capitolul 3:  Studiu de caz - Calculul salarial şi administrarea de
     personal .......................30
           3.1.  Prezentarea firmei
   .........................................................................
   .............................................30
           3.2   Calculul
   salarial.................................................................
   ...........................................................30
           3.2.  Calculul taxelor de
   angajator................................................................
   .....................................42
          Perspective pentru 2008
............................................................................
...........................................43
Bibliografie................................................................
............................................................................
..46

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu