CONTABILITATEA CAPITALULUI

CUPRINS
         CAP.1. BAZELE ORGANIZĂRII CONTABILITĂŢII
         1.1.Unităţile  patrimoniale  obligate   prin   lege   să-şi
organizeze contabilitatea
         1.2.Evoluţia  şi  rolul  contabilităţii  ca  instrument  de
gestiune
         1.3.Evaluarea patrimoniului
         CAP.2. CONTABILITATEA CAPITALULUI
         2.1.Capitaluri-delimitări şi structuri
         2.2.Formele capitalului social
         2.3.Evaluarea curentă a capitalului social
         2.4.Contabilitatea capitalului social
            2.4.1.Contabilitatea aportului în bani şi în natură
             2.4.2.Operaţii   de   capital:   creştere,   micşorare,
amortizare
         2.5.Contabilitatea primelor legate de capital
            2.5.1.Contabilitatea primelor de emisiune, aport
            2.5.2.Contabilitatea primelor de fuziune
         2.6.Rezervele şi contabilitatea constituirii şi  utilizării
lor
         2.7.Cazul întreprinzătorului individual
         2.8.Contabilitatea fondurilor societăţilor comerciale
         2.9.Contabilitatea rezultatelor financiare ale activităţii
         2.10.Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii
         2.11.Contabilitatea provizioane
            2.11.1.Concepte privind provizioane
            2.11.2.Clasificarea provizioane
            2.11.3.Provizioane reglementare
            2.11.4.Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
         2.12.Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate
            2.12.1.Împrumuturi din emisiune de obligaţiuni
            2.12.2.Credite bancare pe termen lung şi mijlociu
            2.12.3.Contabilitatea datoriilor privind  concesiunile  şi  alte
drepturi asimilate
            2.12.4.Contabilitatea datoriilor legate de participaţii
         Concluzii şi propuneri
         CAP.3. MONOGRAFIE CONTABILĂ
         Bibliografie
133 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu