STUDIU PRIVIND STRATEGIILE CREATIVE UTILIZATE IN PUBLICITATE

CUPRINS:
INTRODUCERE                                               pag.1
CAP. 1:CONŢINUTUL ŞI FORMELE PUBLICITĂŢII          pag.3
    ➢ 1.1. ISTORICUL PUBLICITĂŢII                 pag.3
    ➢ 1.2.CARACTERISTICILE ŞI PRINCIPIILE PUBLICITĂŢIIpag. 5
    ➢ 1.3. FORMELE PUBLICITĂŢII                   pag. 7
    ➢ 1.4.PRINCIPALELE MIJLOACE PUBLICITARE       pag 8
               ▪ 1.4.1.PUBLICITATEA MEDIA        pag. 9
               ▪ 1.4.2. PUBLICITATEA PRIN TIPĂRITURI pag. 12
CAP2. STRATEGIA DE COMUNICARE                       pag. 13
    ➢ 2.1. CONCEPTUL DE COMUNICARE- LOCUL ŞI ROLUL COMUNICĂRII DE  MARKETING
      ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI       pag. 13
    ➢ 2.2. ELABORAREA STRATEGIEI DE COMUNICARE    pag. 17
               ▪   2.2.1.ETAPELE   STRATEGIEI   DE   COMUNICARE.    TIPURILE
                 STRATEGIEI DE COMUNICARE          pag. 17
               ▪ 2.2.2. OBIECTIVELE COMUNICĂRII  pag. 18
               ▪ 2.2.3.DEFINIREA ŢINTEI COMUNICĂRIIpag. 19
               ▪ 2.2.4.LOCUL STRATEGIILOR CREATIVE  ÎN  CADRUL  STRATEGIILOR
                 DE COMUNICARE    pag. 20
    ➢ 2.3.ELABORAREA MESAJULUI PUBLICITAR         pag. 24
               ▪ 2.3.1. STRATEGII CREATIVE       pag. 24
               ▪ 2.3.2.CREAREA MESAJULUI PUBLICITARpag. 35
    ➢ 2.4.ANALIZA MESAJELOR PUBLICITARE             pag. 40
CAP. 3.EVOLUŢIA STILURILOR PUBLICITARE          pag. 46
    ➢ 3.1. TIPURI DE APELURI UTILIZATE ÎN PUBLICITATE pag. 48
    ➢     3.2.      RELAŢIA      DE      COMUNICARE      ÎNTRE      EMIŢĂTOR
             ŞI RECEPTOR                                        pag.49
    ➢ 3.3. FIGURILE DE STIL UTILIZATE ÎN PUBLICITATE       pag. 49
               ▪ 3.3.1. ROLUL RETORICII ÎN PUBLICITATE pag. 49
               ▪  3.3.2.   PRINCIPALELE   FIGURI   RETORICE   UTILITARE   ÎN
                 IMAGINILE ŞI ÎN TEXTELE PUBLICITARE pag. 51
CAP. 4. ANALIZA UNEI CAMPANII PUBLICITARE             pag. 53
    ➢ 4.1. TIPURILE DE CARDURI OFERITE DE
      RAIFFEISEN BANK                                 pag. 53
    ➢  4.2.INFORMAŢII  DESPRE  CAMPANIA  PROMOŢIONALĂ.   ANALIZA   MESAJELOR
      PUBLICITARE                          pag. 56
CONCLUZII                                              pag. 73
BIBLIOGRAFIE                                           pag.  75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu