TEHNICI DE PROMOVARE IN AFACERI

                         Cuprins
           Introducere......................................................
           .................................................................
           ............. 7
           Partea I. Importanta promovarii pentru o organizatie
           ......................................................... 9
             1.1 Sfera de cuprindere a promovarii
             ...............................................................
             .................... 9
             1.2. Obiective ale activitatii de
             promovare......................................................
             ................... 15
           Partea a II-a: Tehnici de promovare
           .................................................................
           ...................... 17
             2.1. Publicitate
             ...............................................................
             ......................................................... 17
             2.2. Relatii
             publice........................................................
             .......................................................... 27
             2.3. Promovarea vânzarilor
             ...............................................................
             ................................... 33
             2.4. Marca
             ...............................................................
             ...............................................................
             ..38
             2.5. Manifestari promotionale
             ...............................................................
             ............................... 43
             2.6. Forte de vânzare
             ...............................................................
             .............................................. 47
             2.7. Marketing direct
             ...............................................................
             .............................................. 51
             2.8. Sponsorizarea
             ...............................................................
             ................................................... 56
           Partea a III-a: Organizarea campaniei de promovare
           ......................................................... 61
             3.1. Strategii de promovare
             ...............................................................
             ................................... 61
             3.2. Bugetul promotional
             ...............................................................
             ....................................... 65
             3.3. Evaluarea activitatii de
             promovare......................................................
             ........................ 67
           Concluzii
           .................................................................
           .................................................................
           ... 70
           Bibliografie selectiva
           .................................................................
           ............................................... 72

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu