PARTICULARITATI METODOLOGICE IN CERCETAREA INFRACTIUNII DE EVAZIUNE FISCALA

CUPRINS
       CAPITOLUL I – Noţiuni introductive…………………………………   2
         Secţiunea I – Consideraţii generale…………………………………      3
           §1. Obligaţia de a contribui prin impozite şi taxe la
              cheltuielile
              publice…………………………………………………………  7
           §2. Succinte precizări de ordin terminologic………………………    9
           §3. Necesitatea combaterii evaziunii fiscale……………………….   12
         Secţiunea a II-a – Reglementarea juridică a infracţiunii de
                         evaziune fiscală…………………………………………….   15
           §1. Noţiune şi modalităţi de realizare a evaziunii
                 fiscale………………………………………………………….    20
           §2. Reglementarea juridică a infracţiunii de
                 evaziune fiscală………………………………………………..    26
           §3. Consideraţii de ordin procesual penal………………………….     38
           §4. Aspecte de drept comparat…………………………………….. 42
       CAPITOLUL II – Metodologia investigării infracţiunilor de evaziune
                       fiscală……………………………………………….  51
         Secţiunea I – Principalele probleme ce trebuie clarificate pe
                     parcursul investigării criminalistice………………………………
                     53
           §1. Activitatea ilicită a făptuitorului……………………………….     57
           §2. Locul şi timpul comiterii evaziunii fiscale……………………. 67
           §3. Făptuitorii, calitatea acestora, contribuţia la săvârşirea
              infracţiunii şi forma de vinovăţie…………………………………………….  70
           §4. Existenţa concursului de infracţiuni…………………………..     72
           §5. Prejudiciul cauzat prin infracţiune şi posibilitatea
              recuperării acestuia……………………………………………………….      76
         Secţiunea a II-a – Particularităţi privind administrarea
                         probelor în cazul infracţiunii de
                         evaziune fiscală…………………………………  78
       BIBLIOGRAFIE ……………………………………….    ……………..    81

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu