ANALIZA FINANCIARA A S.C. SCADT S.A

CUPRINS
|INTRODUCERE ………………………...……………………………………………..                        |4   |
|                                                                   |    |
|CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND ANALIZA FINANCIARĂ A   |5   |
|ÎNTREPRINDERII.....................................................|    |
|......................                                             |    |
|                                                                   |    |
|1.1.    ANALIZA POZITIEI FINANCIARE………………………………………                 |5   |
|SITUAŢIA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII APRECIATĂ PE BAZA             |5   |
|BILANŢULUI.........................................................|    |
|.............................................                      |    |
|ANALIZA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII PE BAZA BILANŢULUI             |6   |
|FINANCIAR..........................................................|    |
|.................................                                  |    |
|1.1.3. ANALIZA ÎNTREPRINDERII PE BAZA BILANŢULUI FUNCŢIONAL        |9   |
| 1.2. ANALIZA PERFORMANŢELOR FINANCIARE CU AJUTORUL CONTULUI DE    |10  |
|REZULTATE………………………………………………………..                                   |    |
|1.2.1. Rezultatele întreprinderii evidenţiate prin tabloul         |10  |
|soldurilor intermediare de gestiune…………...…………………….                |    |
|1.2.2. Rezultatele întreprinderii, capacitatea de finanţare şi     |11  |
|lichiditatea....…………………………………………………                                |    |
|1.3. Rentabilitatea întreprinderii. Sistemul de                    |12  |
|ratE................                                               |    |
|1.4. Analiza fluxurilor                                            |14  |
|financiare........................................................ |    |
|                                                                   |    |
| CAPITOLUL II ANALIZA INDICATORILOR FINANCIARI AI S.C. SCADT S.A.  |15  |
|SLATINA............................................................|    |
|......................................................             |    |
|                                                                   |    |
|2.1. PREZENTARE GENERALĂ A S.C. SCADT S.A.                         |15  |
|SLATINA.........................                                   |    |
|2.2. ANALIZA FINANCIARĂ A INDICATORILOR S.C. SCADT S.A.            |17  |
|SLATINA………………………………………………………………………………...                           |    |
|                                                                   |    |
|CONCLUZII ……………………………….....……………………………..................           |    |
|                                                                   |    |
|BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………….....                        |36  |
|                                                                   |    |
|ANEXA 1: BILANŢUL CONTABIL ŞI CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI PENTRU  |    |
|ANII 2005, 2006 ŞI                                                 |    |
|2007...............................................................|    |
|..................                                                 |    |
|ANEXA 2: GRAFICE DE REPREZENTARE A INDICATORILOR                   |    |
|ANALIZAŢI..........................................................|    |
|............................................................       |    |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu