STRATEGII ASOCIATE MIXULUI DE MARKETING INTERNATIONAL

CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................
..........................................................7
Cap.1     Aspecte     teoretice     privind     mixul      de      marketing
internaţional...........................8
                                    1.1                           Delimitări
conceptuale.................................................................
...................8
             1.2    Strategia   de   marketing   şi   mixul   de   marketing
internaţional...........................9
                           1.3                  Strategia                 de
produs......................................................................
...............12
                               1.3.1               Politica               de
produs......................................................................
........12
                   1.3.2   Strategii  de  creare  a  unor   noi  produse  şi
strategii aplicate pe
                               parcursul    ciclului     de     viata     al
produsului..............................................13
                           1.4                  Strategii                 de
preţ........................................................................
....................17
                   1.4.1        Strategii        de        ajustare        a
preţurilor.........................................................18
                                   1.4.2                        Modificarea
preţurilor..................................................................
.......19
                         1.5                  Strategii                  de
 distribuţie................................................................
 ...................20
              1.5.1   Relaţia  dintre  strategia  competitivă  şi  forma  de
distribuţie...............20
                   1.5.2      Distribuţia     fizică     şi     managementul
   logisticii.......................................21
                         1.6                  Strategii                  de
 promovare..................................................................
 ...............23
                      1.6.1          Alegerea         mijloacelor         de
      comunicare.................................................24
                 1.6.2     Stabilirea     bugetului     şi     a     mixului
      promoţional.....................................24
              1.6.3  Promovarea produselor –publicitatea, promovarea
                                     vânzărilor         şi         relaţiile
publice..............................................................25
                                     1.6.4                          Vânzarea
      personală..............................................................
      ............27
Bibliografie                                                            cap.
1...........................................................................
...............................28
Cap.            2             Prezentarea             generală             a
IVECO......................................................................2
9
                                     2.1                           Istoricul
Iveco.......................................................................
.....................29
                2.2       Produse      şi      servicii      oferite      de
Iveco............................................................33
                 2.3        Consiliul       de       administraţie        al
Iveco..............................................................37
                2.4       Rezultatele       financiare       ale       Iveco
................................................................37
Bibliografie                                                            cap.
2...........................................................................
..............................42
Cap.      3      Analiza      activităţii       la       S.C.       Italcars
S.R.L..........................................................43
                3.1       Scurt      istoric      al      S.C.      Italcars
S.R.L................................................................45
              3.2      Dotarea     si     organizarea      S.C.     Italcars
S.R.L.................................................45
              3.3      Produsele     şi     concurenţa     S.C.     Italcars
S.R.L................................................48
                      3.3.1       Vehicule     comerciale      de      tonaj
mic.....................................................48
                      3.3.2       Vehicule     comerciale      de      tonaj
mediu.................................................49
                      3.3.3       Vehicule     comerciale      de      tonaj
greu...................................................49
                              3.3.4                Microbuze              şi
autobuze....................................................................
.49
                   3.3.5    Vehicule  militare   şi   vehicule   cu   dotări
speciale...............................50
                3.4        Relaţiile       cu       colaboratorii        şi
clienţii..............................................................53
                              3.4.1                Relaţii               cu
colaboratorii...............................................................
.......53
                              3.4.2                Relaţii               cu
clienţii....................................................................
...........54
                      3.5              Rezultatele              activitatii
societaţii..................................................................
.55
                        3.6                 Departamentul                de
marketing...................................................................
..56
Bibliografie                                                            cap.
3...........................................................................
..............................58
Cap.     4     Strategii     de     marketing     la      S.C.      Italcars
S.R.L................................................59
              4.1     Obiective     strategice     ale     S.C.     Italcars
S.R.L...............................................59
              4.2     Strategii    de    produs    ale     S.C.     Italcars
S.R.L.................................................63
             4.3     Strategia    de    distribuţie    a    S.C.    Italcars
S.R.L..............................................81
              4.4     Strategii    de     preţ     ale     S.C.     Italcars
S.R.L.....................................................83
            4.5   Strategii  de  promovare   a   produselor   utilizate   de
S.C.ItalcarsS.R.L...........83
                     4.5.1   Mijloacele  specifice  mixului   de   marketing
internaţional utilizate
                                       de            S.C.           Italcars
S.R.L...................................................................84
                     4.5.2   Obiectivele  societăţii  în  cea  ce   priveşte
promovarea
produselor..................................................................
....................88
             4.6  Situaţia trecută, prezentă şi  viitoare  a  S.C.  Italcars
S.R.L.......................88
Bibliografie                                                            cap.
4...........................................................................
.............................92
Cap.            5             Concluzii             si             propuneri
............................................................................
.......93
Bibliografie
generală....................................................................
..............................98

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu