RISCUL CREDITARII LA PERSOANELE FIZICE PE EXEMPLUL BANCII COMERCIALE RAIFFEISEN BANK

CUPRINS
Capitolul 1 Activitatea de creditare realizată de băncile comerciale      5
  1.1 Cadrul general de funcţionare a sistemului bancar în România  5
  1.2 Creditarea – activitatea specifică băncilor comerciale şi formele
  creditului     10
    1.2.1 Noţiunea de creditare şi trăsăturile activităţii de creditare   10
    1.2.2 Clasificarea creditelor bancare     13
    1.2.3 Forme ale creditelor acordate persoanelor fizice     17
Capitolul 2 Riscul în activitatea de creditare a băncilor comerciale
24
  2.1 Riscul în activitatea bancară     24
    2.1.1 Definiţia şi clasificarea riscurilor bancare   24
    2.1.2 Indicatori ai riscurilor bancare    28
  2.2 Clasificarea riscurilor de credit 30
  2.3 Managementul riscului de credit   35
    2.3.1 Identificarea şi evaluarea riscului de credit  35
    2.3.2 Preveniea riscului de credit  37
    2.3.3 Măsurarea riscului de credit  38
    2.3.4 Controlul riscului de credit  40
  2.4 Indicatori de măsurare a riscului de creditare     41
  2.5 Strategii specifice de gestionare a riscului de credit  43
Capitolul 3 Creditarea persoanelor fizice şi riscurile specifice la banca
comercială Raiffeisen Bank, sucursala Iaşi –  Studiu de caz   45
  3.1 Tipuri de credite acordate de banca comercială Raiffeisen Bank      46
  3.2 Fazele procesului de creditare a persoanelor fizice la banca
  comercială Raiffeisen Bank, sucursala Iaşi  49
    3.2.1 Descrierea procesului de creditare pentru creditele de consum   50
    Fluxul în interiorul băncii se referă la: 51
    3.2.2 Analiza bonităţii solicitantului de credit     51
    3.2.3 Scoringul şi ratingul de credit     55
    3.2.4 Indicatorii de analiză a bonităţii clienţilor  56
  3.3 Riscurile specifice creditelor acordate persoanelor fizice de către
  Raiffeisen Bank      57
  3.4 Stabilirea nivelului creditelor performante şi a celor neperformante
  acordate de banca comercială Raiffeisen Bank     66
BIBLIOGRAFIE     71

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu