FONDUL MONETAR INTERNATIONAL SI ROLUL SAU ASUPRA ECONOMIEI MONDIALE

                             CUPRINS
CAP. 1. Relaţiile valutar-financiare
internaţionale.............................................. 3
      1.1. Conceptul de relaţii valutar-financiare
internaţionale...............................3
      1.2. Conţinutul relaţiilor valutar-financiare
internaţionale...............................4
      1.3. Tendinţe în evoluţia relaţiilor între
state....................................................9
CAP. 2. Istoricul Fondului Monetar
Internaţional...............................................14
      2.1. Sistemul  monetar  internaţional  şi  originea  creării  Fondului
      Monetar
      Internaţional..........................................................
      ...........................................14
      2.2. Bretton Woods – crearea Fondului Monetar Internaţional şi a
      Băncii
      Mondiale...............................................................
      ...........................................21
      2.3. Principiile şi funcţiile Fondului Monetar
      Internaţional............................29
      2.4. Sursele de finanţare, atribuţiile şi organele decizionale ale
      Fondului Monetar
      Internaţional..........................................................
      ............................37
CAP. 3. Transformări majore în activitatea Fondului Monetar Internaţional,
      încercări de adaptare la evoluţia economiei
      mondiale...............................43
      3.1. Drepturile speciale de
      tragere................................................................
      ...43
      3.2. Începuturile activităţii Fondului Monetar
      Internaţional...........................46
      3.3. Facilităţile acordate de Fondul Monetar
      Internaţional.............................54
      3.4. Mutaţii în organizarea activităţii Fondului Monetar
      Internaţional...........64
CAP. 4. Rolul Fondului Monetar Internaţional în procesul
      globalizării...........67
      4.1. Globalizarea
      financiară.............................................................
      ...............67
      4.2. Factori de
      instabilitate..........................................................
      ....................70
      4.3. Recentele crize financiare de pe pieţele mergente
      ..................................73
      4.4. Rolul şi „responsabilităţile” Fondului Monetar
      Internaţional..................76
      4.5. Integrarea ţărilor din
      est....................................................................
      .......79
CAP. 5. Viitorul Fondului Monetar
Internaţional...............................................83
      5.1. Întărirea sistemului de conducere al Fondului Monetar
Internaţional.....83
      5.2. Prevenirea crizelor
financiare..................................................................
85
      5.3. Dezbaterea asupra regimurilor cursurilor de schimb
valutar...................87
      5.4. Supravegherea mişcărilor de
capital........................................................90
          5.5. Critici aduse Fondului Monetar
Internaţional..........................................94
CAP. 6. Relaţiile României cu Fondului Monetar
Internaţional........................104
      6.1. Istoricul relaţiilor României cu Fondul Monetar
Internaţional................104
      6.2. Evoluţii recente în raporturile României cu Fondul Monetar
      Internaţional..........................................................
      ..........................................118
Concluzii...................................................................
................................................124
Bibliografie................................................................
...............................................128

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu