STUDIU PRIVIND PROCESUL DE PATRUNDERE PE PIATA A PRODUSELOR SI SERVICIILOR NOI

CUPRINS:
|Capitolul 1-Importanţa dezvoltării unui nou produs…………………………………..….|4  |
|           1.1.Ce înseamnă un nou produs?……………………………….………………….     |4  |
|         1.2.Importanţa managementului noului produs…………………………………… |4  |
|         1.3.De ce există atât de puţine produse noi               |5  |
|importante?…………………………..                                            |   |
|           1.4.Ciclul de viaţă al produsului…………………………………………………..  |6  |
|Capitolul 2-Inovarea şi crearea de noi produse…………………………………………..   |8  |
|         2.1.Ce este o inovaţie?……………………………………………………………..          |8  |
|         2.2.Tipuri de inovaţii………………………………………………………………            |9  |
|         2.3.Organizarea activităţii de inovare……………………………………………...|10 |
|         2.4.Influenţa situaţiei de consum asupra                  |13 |
|inovativităţii…………………………….                                         |   |
|         2.5.Factorii care determină eşecul şi succesul noilor     |15 |
|produse……………….…….                                                  |   |
|Capitolul 3-Procesul de difuzie şi comunicarea în procesul de      |20 |
|difuzie…………………                                                     |   |
|         3.1.Variabilele procesului de difuzie………………………………………………   |21 |
|         3.2. Procesul de adopţie –decizie în timp………………………………………….|22 |
|           3.2.1.Etapele procesului de adoptare…………………………………………….  |22 |
|           3.2.2.Segmentarea pieţei pornind de la procesul de      |   |
|adoptare                                                           |24 |
|a produselor noi…………………………………………………………………...                       |   |
|           3.2.3.Caracteristici care încurajează adoptarea         |27 |
|produselor noi………………….                                             |   |
|           3.2.4.Teorii referitoare la viteza de                   |30 |
|adoptare…………………………………….                                            |   |
|         3.3.Rata de difuzie a produselor pe piaţa                 |31 |
|ţintă……………………………………..                                              |   |
|Capitolul 4-Comunicarea în procesul de difuzie………………………………………..    |33 |
|         4.1.Comunicarea interpersonală între grupuri şi în cadrul |33 |
|grupului……………….                                                    |   |
|           4.1.1.Rapiditatea difuziei produselor                   |36 |
|noi………………………………………..                                               |   |
|         4.2.Managementul marketingului în comunicarea             |37 |
|interpersonală…………………                                              |   |
|         4.3.Caracteristicile psihografice ale consumatorilor      |38 |
|inovatori…………………….                                                 |   |
|           4.3.1.Trăsăturile personalităţii care determină         |   |
|diferenţierea consumatorilor                                       |43 |
|inovatori de cei neinovatori……………………………………………………….                 |   |
|         4.4.Măsurarea inovativităţii……………………………………………………..…       |44 |
|         4.5.Modelul DEMON privind acceptarea noilor               |45 |
|produse…………………………                                                  |   |
|Capitolul 5-Cercetare de marketing privind atitudinea faţă de noile|   |
|produse,                                                           |47 |
|cu accent pe piaţa telefoniei mobile……………………………………………………….         |   |
|         5.1.Determinarea mărimii eşantionului……………………………………………    |47 |
|         5.2.Constituirea eşantionului………………………………………………………        |48 |
|         5.3.Redactarea chestionarului……………………………………………………...      |48 |
|         5.4.Administrarea chestionarului…………………………………………………..     |56 |
|         5.5.Prelucrarea şi analiza datelor                        |56 |
|obţinute…………………………………………                                           |   |
|Bibliografie……………………………………………………………………………...                       |78 |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu