COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI

CUPRINS
1.           Definirea           comportamentului           consumatorului
   3
2.    Cercetarea    în    domeniul     comportamentului     consumatorului
   4
   1. Importanţa cercetării                                         4
        1. Metoda stăruinţei                                        5
        2. Metoda autorităţii                                       5
        3. Metoda intuiţiei                                   6
        4. Metoda cercetării ştiinţifice                                 6
   2. Perspective istorice                                          7
   3.      Piaţa      cercetării      comportamentului      consumatorului
      9
        1. Utilizatorii cercetării comportamentului consumatorului       9
        2.   Producătorii   cercetării   comportamentului   consumatorului
           10
        3. Reacţiile contemporane la cercetarea comportamentului
      Consumatorului                                           11
        4.   Îmbunătăţirea   cercetării   prin    utilizarea    proceselor
           administrative   12
           1.    Luarea    deciziilor    şi     procesul     administrativ
              13
           2. Procesul administrativ                                13
   4. Împrumuturile                                           14
   5. Variabile interne şi situaţionale                             15
   6. Elemente metodologice în cercetarea comportamentului  consumatorului
      16
        1. Progresele metodologice                                  16
        2. Lipsa repetărilor                                        17
        3.    Definiţii    standardizate    şi     categorii     variabile
           17
        4. Validitatea şi fidelitatea determinărilor în cercetarea
      comportamentului consumatorului                               17
3.    Abordări    ale    cercetării    comportamentului     consumatorului
   18
   1.      Teoriile       formale       şi       metodele       aplicative
      18
        1. Teoriile formale                                   19
        2. Perioada teoriilor  formale  în  comportamentul  consumatorului
           19
        3. Cercetarea aplicativă                                    19
   2. Teoriile intermediare                                         22
   3.   Modelele    în    cercetarea    comportamentului    consumatorului
      23
        1. Modele parţiale                                    24
        3.3.1.1.          Modelul           economic           marshallian
           24
        3.3.1.2.  Aplicaţiile  în  marketing  ale  modelului   marshallian
           24
        3.3.1.3.       Modelul        pavlovian        al        învăţării
           25
        3.3.1.4.   Aplicaţiile   modelului    pavlovian    în    marketing
           27
        3.3.1.5.          Modelul          psihanalitic           freudian
           28
        3.3.1.6.   Aplicaţiile    modelului    freudian    în    marketing
           28
        3.3.1.7. Modelul sociopsihologic veblenian                  29
        3.3.1.8.   Aplicaţiile   modelului    veblenian    în    marketing
           30
        3.3.1.9.   Modelul   hobbesian   al   factorilor   organizaţionali
           32
        3.3.1.10.   Aplicaţiile   modelului   hobbesian    în    marketing
           33
        2. Modele generale                                    34
           1. Modelul elementar al comportamentului consumatorului  34
           2. Modelul Howard şi Sheth                               35
4.     Teoria     câmpurilor     în     comportamentul      consumatorului
   37
   1. Scurt istoric                                                 37
   2. Teoria câmpurilor în comportamentul consumatorului            39
        1. Abordarea non istorică                             40
        2. Spaţiul vital                                            40
        3. Diferenţierea mediului                             42
        4.        Diferenţierile        din        cadrul        persoanei
           47
        5. Matematizarea                                      47
        6. Conceptele dinamice                                      48
           1. Tensiunile                                            48
           2. Energia                                         49
           3. Valenţa                                         49
           4. Forţa vectorului                                      49
           5. Riscul perceput                                       50
           6. Forţe oponente                                  50
   4.3. Exemplificare                                          52
   4.4. Concluzii                                              53
Bibliografie                                                        55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu