POLITICA MONETARA SI DE CREDIT A BNR

                                    C U P R I N S
1. SISTEMUL MONETAR…….……………………………....4
  1. Sistemul Monetar în Străinatate…………………… …...4
  2. Sistemul Monetar în România…………………………...9
  3. Politici Monetare pe Glob…………………………….....15
2. PIAŢA MONETARĂ ŞI DE CREDIT ÎN ROMÂNIA.......20
  1. Finanţare……………………………………………..........20
  2. Creditul şi Dobânda……………………………………...23
        - 2.2.1 Forme şi probleme de baza ale creditării……....23
       -    2.2.2 Garantarea creditelor……………………….......26
        - 2.2.3 Piaţa creditului pe termen scurt şi lung………...30
  3. Supravegherea Masei Monetare……………………........34
        - 2.3.1 Emisiunea de monedă………………………......34
        - 2.3.2 Sistemul naţional de plăţi……………………….37
        - 2.3.3 Dimensiunea agregatelor monetare……………..45
  4. BNR – Banca Centrală a României………………………48
  5. Activitatea de autorizare, reglementare,
              Supraveghere……………………………………………55
        - 2.5.1 Supravegherea prudenţială a băncilor……………55
        - 2.5.2 Autorizarea băncilor, a organizaţiilor
       cooperatiste de credit………………………………………63
        - 2.5.3 Reglementarea activităţii băncilor………………..65
        - 2.5.4 Alte activităţi în domeniul
       de reglementare şi autorizare…………………………………....68
 3.  POLITICA MONETARĂ ŞI DE CREDIT ÎN ROMÂNIA……..72
  3.1 Tendinte de Piaţă……………………………………………... ...72
        - 3.1.1 Evoluţia indicatorilor economici…………………… ..72
        - 3.1.2 Evoluţia economiei naţionale………………………. ..76
        - 3.1.3 Evoluţia economiilor internaţionale…………………..82
        - 3.1.4 Evoluţia pieţelor financiare……………………………89
   2. Politica Monetară în România………………………………… 96
        - 3.2.1 Obiective şi orientări……………………………….. ...96
        - 3.2.2 Caracteristici generale…………………................... ..100
        - 3.2.3 Influenţa evoluţiilor fiscale………………………… ..103
        - 3.2.4 Constrâgera externă………………………………... ..105
        - 3.2.5 Instrumente de politică monetară………………….....107
        - 3.2.6. Evoluţia monedei şi a creditului……………………..112
   3. Relaţia cu Organismele Monetare Internaţionale…………..118
   4. Echilibrul Monetar şi Inflaţia…………………………………120
        - 3.4.1 Efecte economice şi sociale ale inflaţiei……………...120.
        - 3.4.2 Politica de combatere a inflaţiei……………………....125
        - 3.4.3 Realizarea unei creşteri economice reale……………..127
        - 3.4.4 Gestiunea preţurilor…………………………………...128
4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI…………………………………….133
 Bibliografie…………………………………………………………….139

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu