CARDURILE - UN REAL INSTRUMENT DE MARKETING PE PIATA ROMANEASCA

CUPRINS
CAPITOLUL I    PREZENTAREA GENERALĂ A CARDURILOR
        1. Apariţia si evoluţia cardurilor
                       1.1.1 Apariţia si evoluţia cardurilor pe plan mondial
………………………….4
              1.1.2.   Apariţia   si   evoluţia   cardurilor   în    România
              …………………….……… 6
           2. Tipologia cardurilor
                       1.2.1.  Tipurile de carduri în raport cu funcţiile pe
care le îndeplinesc ………. 8
              1.2.2. Tipuri de  cărţi  de  plată  în  raport  cu  tehnologia
              utilizată ……………...... 10
              1.2.3.Tipuri de cărţi  în  funcţie  de  calitatea  emitentului
              ………………………. 13
              1.2.4.         Tipuri de cărţi de plată în funcţie de momentul
                    înregistrării                                tranzacţiei
                    ……………………………………………………………23
CAPITOLUL II  OFERTA DE CARDURI A BĂNCII OTP BANK ROMÂNIA SA
        1. Scurta prezentare a Băncii OTP BANK ROMÂNIA……………………..….…. 24
2.2         Oferta de carduri a Băncii OTP BANK ROMÂNIA……………………………. 28
              2.2.1 Cardurile de debit ………………………………..……………………..30
              2.2.2  Cardurile de credit …………………………………………..…………33
              2.2.3 Cardurile Electron Junior …………………………………..…………..39
              2.2.4.Cardul Affinity Hockey……………………………………..…………..42
2.3         Principalele operaţiuni cu carduri
                   2.3.1   Caracteristici   generale   ale   cardurilor   ..
………………………………....44
                   2.3.2.    Aprobarea    cererilor    de     emitere     a
              cardurilor…………………………....45
                 2.3.3  Caracteristici  aferente  facilităţii  de  credit  a
cardurilor de credit………..46
                 2.3.4. Proceduri generale privind administrarea  cardurilor
bancare ………... 47
CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ PRIVIND EMITEREA DE CARDURI
1.                        Evoluţia       pieţei        cardurilor        în
   România……………………………………………54
        2. Studiu de caz privind emiterea cardului de  credit al  angajatei
           Manolache Corina…………………………………………………………………………….61
Concluzii ………………………………………………………………………...………………65
Bibliografie……………………………………………………………………………………….66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu