MANAGEMENTUL PE BAZA CENTRELOR DE PROFIT

CUPRINS
Capitolul I - DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE  3
  1.1 Documentarea preliminara    3
    1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei    3
    1.1.2. Situatia economico-financiara      3
    1.1.3. Sistemul de management si componenetele sale  5
  1.2 Identificarea si interpretarea simptomelor semnificative      9
    1.2.1.Analiza viabilitatii economice      9
    1.2.2. Analiza viabilitatii manageriale   11
  1.3 Puncte forte economice si manageriale   21
  1.4. Puncte slabe economice si manageriale  22
Capitolul II - STRATEGIA SOCIETATII AXA QY PROXIM SRL    25
  2.1. Formularea misiunii firmei AXA QY PROXIM SRL      25
  2.2. Stabilirea obiectivelor strategice     25
  2.3. Conturarea principalelor optiuni strategice 26
  2.4. Dimensionarea resurselor alocate 28
  2.5. Precizarea termenelor 29
  2.6. Stabilirea avantajului competitiv      29
  2.7. Implementarea strategiei   29
Capitolul III - Reproiectarea manageriala a Societatii AXA QY PROXIM pe
baza centrelor de profit     30
  3.1. Reproiectarea subsistemului metodologic al managementului societatii
  comerciale.    30
    3.1.2. Elaborarea componentelor manementului prin obiective     32
    3.1.3. Delimitarea si dimensionarea centelor de profit     33
    3.1.4. Adaptarea structurala si functionala a celorlalte componente
    manageriale la cerintele managementului prin obiective si centre de
    profit  36
    3.1.5. Coordonarea si urmarirea realizarii obiectivelor    36
    3.1.6. Motivarea diferentiata a personalului Societatii AXA QY PROXIM 37
  3.2. Reproiectarea sistemului decizional    37
    3.2.1. Structurarea autoritatii decizionale pe niveluri ierarhhice    37
    3.2.2. Modificari in tipologia deciziilor adoptate   39
    3.2.3. Imbunatatirea calitatii deciziilor 39
    3.2.4. Apelarea unor metode si tehnici decizionale specifice    40
  3.3. Reproiectarea sistemului informational 42
    3.3.1. Principalele perfectionari informationale proiectate     42
    3.3.3. Proiectarea configuratiei de detaliu a sistemului informational
    43
    3.4.Remodelarea componentei organizatorice a sistemului de management 44
    3.4.1.Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor
    procesuale si structural-organizatorice ale firmei   44

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu