INFLATIA

CUPRINS
INTRODUCERE                                                     4
CAPITOLUL    I         INFLAŢIA     -     FORMĂ     DE     MANIFESTARE     A
DEZECHILIBRELOR MONETARE                  6
      1.1 CONCEPTUL DE INFLAŢIE                                 6
      1.2 CAUZE ŞI FORME DE MANIFESTARE                    9
                    1.2.1         Inflaţia         declarată         (forte)
10
                        1.2.1.1         Intrarea         în         inflaţie
10
                        1.2.1.2         Inflaţia         prin         cerere
11
                        1.2.1.3        Inflaţia         prin         costuri
14
                            1.2.1.4            Inflaţia            importată
16
                           1.2.1.5           Inflaţia            structurală
17
                   1.2.1.6    Procesul    de    dezvoltare    a    inflaţiei
19
                               1.2.1.6.1          Inflaţia          deschisă
19
                                1.2.1.6.2          Inflaţia          ascunsă
21
                        1.2.1.7         Ieşirea         din         inflaţie
21
                                      1.2.1.7.1                Hiperinflaţia
21
                                        1.2.1.7.2                   Deflaţia
22
                                      1.2.1.7.3                 Stabilizarea
23
                    1.2.2         Inflaţia         târâtoare         (lentă)
24
      1.3 EFECTELE ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE INFLAŢIEI         25
                         1.3.1              Evoluţii               economice
25
                1.3.2      Consecinţele      sociale      ale      inflaţiei
27
CAPITOLUL      II          STUDIU      COMPARATIV      PRIVIND      EVOLUŢIA
INFLAŢIEI  ÎN  ŢĂRILE  DEZVOLTATE  ŞI  CU                      ECONOMIE   ÎN
TRANZIŢIE                    30
      2.1 INFLAŢIA ÎN ŢĂRILE DEZVOLTATE                       30
      2.2 INFLAŢIA ÎN TĂRILE ÎN CURS DE TRANZIŢIE             34
CAPITOLUL III    FENOMENUL INFLAŢIONIST ÎN ROMÂNIA 44
      3.1 EVOLUŢIA PROCESULUI INFLAŢIONIST                    44
                                   3.1.1                         Introducere
44
             3.1.2  Situaţia  economică   a   României   înainte   de   1989
45
             3.1.3  Procesul  inflaţionist   în   perioada   1990   –   1998
47
      3.2 CAUZE ŞI FORME DE MANIFESTARE                  53
             3.2.1   Cauzele   principalelor   dezechilibre   din   economie
53
                 3.2.1.1 Dezechilibrul structural  între  cerere  şi  ofertă
53
                            3.2.1.2             Deficitul             extern
55
                            3.2.1.3             Deficitul             public
58
                        3.2.2              Politica              veniturilor
61
                  3.2.3       Politica       cursului       de        schimb
64
      3.3 IMPACTUL INFLAŢIEI                                  66
                    3.3.1         Efecte          asupra          populaţiei
66
                 3.3.2       Efecte       asupra       sectorului       real
68
                3.3.3      Efecte      asupra      sectorului      financiar
69
      3.4 POLITICA MONETARĂ ŞI CONTROLUL INFLAŢIEI       70
            3.4.1 Masa monetară                                     70
            3.4.2 Curs de schimb                                    71
                         3.4.3              Nivelul               dobânzilor
73
CONCLUZII                                                     78
      ANEXA                                                         79
BIBLIOGRAFIE                                                        80

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu