LOCUL SI ROLUL FIRMELOR MULTINATIONALE IN CADRUL ECONOMIEI MONDIALE SI ECONOMIILOR NATIONALE

CUPRINS
|Cap.1|GLOBALIZAREA ECONOMIEI ŞI FIRMELE MULTINAţIONALE          |5  |
|     |1.1|Procesul de globalizare - proces definitoriu al      |5  |
|     |.  |economiei mondiale contemporane                      |   |
|     |   |1.1.1|Globalizarea: delimitǎri conceptuale            |   |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |   |1.1.2|Efecte ale procesului de globalizare            |   |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |1.2|Firmele multinaţionale şi investiţiile străine       |   |
|     |.  |directe: componente majore ale globalizării          |   |
|     |   |1.2.1|Definiţii ale investiţiilor strǎine directe     |   |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |   |1.2.2|Definiţii ale firmelor multinaţionale           |   |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |   |                                                     |   |
|Cap.2|PIAŢA FIRMELOR MULTINAŢIONALE                                 |
|     |2.1|Evoluţia investiţiilor strǎine directe               |   |
|     |.  |                                                     |   |
|     |2.2|Evoluţia firmelor multinaţionale                     |   |
|     |.  |                                                     |   |
|     |   |2.2.1|Analiza celor mai mari 100 de firme             |   |
|     |   |.    |multinaţionale                                  |   |
|     |   |2.2.2|Analiza celor mai mari 50 de firme              |   |
|     |   |.    |multinaţionale din statele în curs de dezvoltare|   |
|     |   |2.2.3|Analiza primelor 25 de firme multinaţionale din |   |
|     |   |.    |Europa Centralǎ şi de Est                       |   |
|                                                                    |
|Cap.3|IMPACTUL FIRMELOR MULTINAŢIONALE                          |   |
|     |3.1|Firmele multinaţionale, piaţa internǎ şi piaţa       |   |
|     |.  |internaţionalǎ                                       |   |
|     |3.2|Impactul asupra statelor gazdǎ                       |   |
|     |.  |                                                     |   |
|     |   |3.2.1|Impactul asupra balanţei de plǎţi               |   |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |   |3.2.2|Impactul asupra mediului concurenţial           |   |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |   |3.2.3|Impactul asupra mediului social                 |   |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |3.3|Impactul asupra statelor de origine                  |   |
|     |.  |                                                     |   |
|     |3.4|Impactul asupra economiei mondiale                   |   |
|     |.  |                                                     |   |
|                                                                |   |
|Cap.4|FIRMELE MULTINAŢIONALE  ŞI COMPETITIVITATEA EXPORTURILOR  |   |
|     |4.1|Importanţa creşterii competitivitǎţii la export      |   |
|     |.  |                                                     |   |
|     |4.2|Rolul cheie al firmelor multinaţionale în creşterea  |   |
|     |.  |competitivităţii  exporturilor ţărilor gazdă         |   |
|     |   |4.2.1|Rolul firmelor multinaţionale este esenţial     |   |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |   |4.2.2|Prezenţa firmelor multinaţionale nu înseamnă o  |   |
|     |   |.    |creştere obligatorie a competitivităţii la      |   |
|     |   |     |export a ţării gazdă                            |   |
|     |   |4.2.3|Situaţia competitivităţii ţărilor în curs de    |   |
|     |   |.    |dezvoltare                                      |   |
|     |4.3|Promovarea firmelor multinaţionale                   |   |
|     |   |4.3.1|Mediul de afaceri al ţării gazdă                |   |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |   |4.3.2|Strategia firmei multinaţionale                 |   |
|     |   |.    |                                                |   |
|     |   |     |                                                |   |
|BIBLIOGRAFIE                                                    |56 |
|     |   |     |                                                |   |
|ANEXE                                                           |   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu