POLITICA DE PRODUS LA S.C. “VASCOVIN” S.A

CUPRINS
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII “VASCOVIN” S.A. VASLUI
1.1.           Principalele           date           de            referinţă
.....................................................…................    1
    1.1.1.                          Scurt                           istoric
    ........................................................................
    ................   1
    1.1.2.          Denumirea          şi           sediul           social
    ..................................................................    2
    1.1.3.          Forma          juridică          şi           structura
    societăţii....................................................  2
    1.1.4.               Obiectul               de               activitate
    ........................................................................
    ..      3
    1.1.5.          Principala          gamă           de           produse
    ..............................................................  3
    1.1.6.           Descrierea            procesului            tehnologic
    ........................................................  4
1.2.       Structura       organizatorică       şi        de        personal
.........................................................     9
1.3.                           Micromediul                            firmei
............................................................................
........... 12
1.4.           Structura           gestionară            a            firmei
....................................................................... 16
    1.4.1.       Contul       economic       static       şi        dinamic
    .................................................... 16
    1.4.2.                       Starea                       patrimoniului
    ........................................................................
    . 18
    1.4.3.            Principalii            indicatori            derivaţi
    ............................................................. 19
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GAMEI DE PRODUSE A
             S.C. “VASCOVIN” S.A. Vaslui
2.1. Tehnologii de prelucrare a  strugurilor  şi  de  obţinere  a  vinurilor
................. 21
    2.1.1.     Tehnologia     de     obţinere     a     vinurilor      albe
    ........................................... 21
    2.1.2.     Tehnologia     de     obţinere     a     vinurilor     roşii
    ........................................... 23
    2.1.3.       Tehnologia       de       obţinere       a       vinurilor
    roze............................................ 24
    2.1.4.                          Randamente                           de
    fabricaţie..............................................................
    .. 24
    2.1.5.              Tehnologia               vinurilor               de
    aromatizate................................................. 25
    2.1.6.         Tehnologia         vinurilor          de          desert
    ......................................................... 27
    2.1.7.      Tehnologia       băuturilor       alcoolice       distilate
    .......................................... 28
    2.1.8.   Tehnologia   cognac-ului   şi   a   băuturilor   tip    cognac
    ........................... 29
2.2.                Analiza                portofoliului                prin
B.C.G................................................................... 33
CAPITOLUL 3. PREZENTAREA POLITICII DE PRODUS
3.1.                Definirea                 conceptului                 de
produs.................................................................. 46
3.2.                  Etapele                  creării                  unui
produs......................................................................
.... 48
3.3.                         Ierarhizarea                         produselor
............................................................................
.. 50
3.4.                   Mixul                    de                    produs
............................................................................
.............. 51
3.5.      Strategia      ciclului      de      viaţă      a       produsului
....................................................... 54
3.6.                           Marcarea                           produsului
............................................................................
...... 58
    3.6.1.     Definirea      mărcii      şi      tipuri      de      mărci
    .................................................... 58
    3.6.2.         Selectarea         şi         protejarea          mărcii
    ........................................................ 61
    3.6.3.          Valoarea          mărcii          pentru          firmă
    ........................................................... 62
    3.6.4.                Politici                de                marcare
    ........................................................................
    .. 63
3.7.                          Ambalarea                           produsului
............................................................................
.... 64
    3.7.1.                      Funcţiile                       ambalajului
    ........................................................................
     64
    3.7.2.    Factori    ce    se    au    în    vedere     la     ambalare
    ........................................... 65
3.8.                         Etichetarea                          produsului
............................................................................
... 66
CAPITOLUL 4. activitatea S.C. “VASCOVIN” S.A. Vaslui ÎN
             DOMENIUL POLITICII DE PRODUS
4.1.                           Nivelul                            producţiei
............................................................................
............ 67
4.2.                          Structura                          capitalului
fix.........................................................................
....... 70
4.3.                  Costul                  de                  producţiei
............................................................................
....... 71
4.4.              Studiul              componentelor              produsului
............................................................. 73
    4.4.1.             Calitatea              produsului              “vin”
    ................................................................ 73
    4.4.2.                                                         Marcarea
    ........................................................................
    ................. 77
    4.4.3.                                                        Ambalarea
    ........................................................................
    .............. 78
    4.4.4.                                                      Etichetarea
    ........................................................................
    .............. 80
4.5.                   Politica                   de                    preţ
............................................................................
............... 81
4.6.                 Politica                 de                 distribuţie
............................................................................
...... 85
4.7.                          Politica                          promoţională
............................................................................
...... 89
CAPITOLUL           5.           CONCLUZII           ŞI            PROPUNERI
.................................................. 91
Bibliografie................................................................
................................. 96
ANEXE
............................................................................
................................. 97

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu