PROBLEME TEORETICO – METODOLOGICE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Cuprins
Capitolul I – Probleme teoretico – metodologice
            privind managementul resurselor umane
 1. Managementul resurselor umane –  cadru
    conceptual………………………………………………5
 2. Planificarea necesarului de personal…………………...6
 3. Identificarea postului vacant. Fişa postului…………….9
 4. Recrutarea resurselor umane…………………………..10
    1.4.1. Surse de recrutare……………………………….14
    1.4.2. Criterii de recrutare a resurselor umane………...16
    1.4.3. Costurile procesului de recrutare……………….17
 5. Procesul de selecţie al resurselor umane……………. . 18
    1.5.1. Cererea de angajare……………………………. 19
    1.5.2. Interviul………………………………………....20
    1.5.3. Testele de angajare…………………………….. 22
    1.5.4. Angajarea……………………………………….23
 6. Politica de salarizare si motivarea…………………….23
 7. Aprecierea performanţelor si promovarea
    personalului……………………………………………27
Capitolul II – Prezentarea Companiei                     McDonald’s Romania
      S.R.L.
      2.1 Scurt istoric si scurtă prezentare a firmei…………..30
      2.2 Obiectul de activitate……………………………….34
     2.3 Analiza evoluţiei principalilor indicatori           economico -
       financiari in perioada 2001 – 2002……35
     2.4 McDonald’s si partenerii sai………………………..42
     2.5 Prezentarea sistemului  de management…………….43
    Capitolul III – Managementul resurselor                   umane in
      cadrul McDonald’s Romania S.R.L.
   3.1 Planificarea necesarului de personal…………………52
   3.2 Identificarea postului vacant si fişa postului…………56
   3.3 Recrutarea resurselor umane…………………………59
   3.4 Selecţia personalului………………………………….61
   3.5 Angajarea……………………………………………..64
   3.6 Politica de salarizare si motivarea……………………65
   3.7 Aprecierea performanţelor si promovarea……………68
Capitolul IV – Modalitaţi de perfecţionare a managementului resurselor
 umane la                  McDonald’s Romania S.R.L.
   4.1 Identificatrea postului vacant si fişa postului………..92
   4.2 Recrutarea resurselor umane…………………………94
   4.3 Selecţia resurselor umane…………………………….95
   4.4 Politica de salarizare si sistemul motivaţional……….97
   4.5 Aprecierea performanţelor şi promovarea
         personalului…………………………………………..98
  Bibliografie………………………………………………102

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu