POLITICI SI TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND EVALUAREA INITIALA SI ULTERIOARA A IMOBILIZARILOR CORPO

CUPRINS
    CAP.1.   Definitii,   concepte,   principii   si   clasificari   privind
imobilizarile
corporale__________________________________________________________pag.1
                1.1. Definitii si delimitari contabile privind imobilizarile
                                                corporale_____________ pag.1
                                             1.2.Clasificarea imobilizarilor
                            corpo______________________________________pag.2
                 1.3.”Imobilizari corporale’’  –  definitie, aria de
aplicabilitate. Criterii de
clasificare______________________________________________________________
            pag.3
                      1.3.1.  Prezentarea  SC SPICUL SA din Rosiorii de Vede
                                                      _________________pag.3
                                                 1.3.2.Evolutia SC SPICUL SA
                                 _____________________________________ pag.3
                                1.3.3 Obiectul de activitate al SC SPICUL SA
                                              _________________________pag.4
                                            1.3.4  Conducerea   SC SPICUL SA
                                      _________________________________pag.4
             1.3.5.  Prezentarea sistemului contabil specific imobilizarilor
                                                   corporale __________pag.6
                         2. Referentialul contabil.Standarde si reglementari
                                           contabile___________________pag.8
           3.  Sinteza din literartura de specialitate ( lista titlurilor de
   carti si articole cu evidentierea principalelor contributii la rezolvarea
                            problemei in domeniu)______________________pag.9
       4. Politici contabile privind recunoasterea, masurarea si evaluarea
                               imobilizarilor
corporale___________________________________________________________________
                                  __ pag.9
                        4.1. Momentele si metodele de evaluare
                  __________________________________pag.11
             4.2. Evaluarea la data intrarii in intreprindere a
imobilizarilor corporale    ______  pag.11
             4.3. Cheltuieli ulterioare intrarii in intreprindere a
imoblizarilor corporale     _____ pag.12
                                 4.4. Recunoasterea imobilizarilor corporale
                                     ________________________________ pag.12
               4.5. Definitii privind notiuni noi intilnite in cadrul IAS 16
                                                 ____________________ pag.13
                                   4.6. Reevaluarea imobilizarilor corporale
                                    __________________________________pag.14
                                           4.7. Evaluarea la data bilantului
                              ________________________________________pag.15
                                   4.8. Amortizarea imobilizarilor corporale
                                     _________________________________pag.16
                               4.9. Casarea si cedarea activelor imobilizate
                                       _______________________________pag.17
               5. Tratamente si practici contabile specifice iomobilizarilor
                                                corporale ____________pag.18
              5.1.Sistemul de conturi.Particularitati privind contabilizarea
                                            imobilizarilor corporale _pag.18
         5.1.1.Contabilitateaa operatiilor privind intrarea imobilizarilor
corporale
    cu titlu oneros_________________________________________________________
                                                                      pag.18
          5.1.2. Contabilitatea operatiilor privind  imobilizarile
corporale obtinute
    din productie proprie___________________________________________________
                                                                      pag.19
         5.1.3. Contabilitatea operatiilor privind intrarea imobilizarilor
corporale prin aport in  natura la capitalul social
______________________________________________________ pag.20
        5.1.4. Contabilitateaa operatiilor privind intrarea imobilizarilor
corporale
                                        cu titlu gratuit sau prin plusuri la
                            inventar_________________________________ pag.20
        5.1.5 Contabilitatea operatiilor privind iesirea imobilizarilor
corporale prin scoaterea din folosinta (prin cedare)
__________________________________________________ pag.20
       5.1.6. Contabilitatea operatiilor privind iesirea imobilizarilor
corporale prin cedare_____ pag.21
       5.1.7. Particularitati privind contabilitatea imobilizarilor
corporale, in cazul IAS 16 ___   pag.21
       5.1.7.1.Contractele de leasing
_____________________________________      pag.21
      5.1.7.2.Contractele de constructii
__________________________________ pag.23
      5.1.7.3. Subventionarea imobilizarilor corporale
 ______________________ pag.25
     5.1.7..4. Investitii imobiliare
______________________________________  pag.26
      5.2. Situatii financiare. Prezentarea informatiilor privind
imobilizarile corporale _______pag.27
   5.2.1. Informatii privind intocmirea situatiilor financiare
  __________________pag.27
   5.2.2. Raportarea financiara generata de contabilizarea imobilizarilor
corporale _______pag.29
   5.2.3. Situatia  prezenta  in bilantul si contul de profit si pierde a SC
SPICUL SA  Rosiorii de Vede
_______________________________________________________________pag.30
     5.2.4. Prezentarea datelor din situatiilor .finaciare referitoare la
imobilizarile corporale__ pag.30
    6.  Analiza principalilor indicatori economico-financiari privind
imobilizarile corporale__pag.33
CAP.II  Adoptarea  testului  de  depreciere  in   contabilitatea   activelor
imobilizate________________________________________________________pag.40
1.1. Identificarea unui activce poate fi identifica
____________________________pag.40
1.2.    Recunoasterea si evaluarea unei pierderi din depreciere
 ___________________pag.40
1.2.1. Recunoasterea unei pierderi din deprecierepe   bazateriului
,,permanenta’’  _________ pag.41
1.2.2. Recunoasterea unei pierderi din depreciere pe baza criteriului
,,probabilitate’’ _______pag.42
1.3. Valoarea recuperabila si valoarea contabila a unei unitati generatoare
de numerar_____pag.43
1.4.Pierdere din depreciere pentru o unitate generatoare de numerar
        ____________pag.48
1.5. Reluarea unei pierderi din depreciere
__________________________________pag.49 1.5.1.Reluarea unei pierderi din
depreciere pentru un activ individual                   __________pag.50
1.5.2. Reluarea unei pierderi din depreciere pentru o unitate generatoare
de numerar_______pag.51
1.5.3. Reluarea unei pierderi din depreciere pentru fondul comercial
       _____________pag.51 1.6.Prezentarea informatiilor
      ________________________________________pag.52
Concluzii
_____________________________________________________________pag. 53
Anexa A
______________________________________________________________pag. 54
Anexa B
______________________________________________________________pag. 58
Anexa C
______________________________________________________________pag. 60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu