MODALITATI DE PLATA IN TRANZACTIILE ECONOMICE INTERNATIONALE

CUPRINS
CAPITOLUL I 5
CADRUL  JURIDIC AL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE DE PLÃŢI    5
  1.1. Uzanţele internaţionale    5
  1.2. Modalităţi de plată utilizate în comerţul internaţional      5
  1.2.l. Plata prin marfă contra marfă  6
  1.2.2. Plata în numerar    6
  1.2.3. Plata prin instrumente (mijloace) de plată      8
  1.3. Transferul internaţional de fonduri    8
CAPITOLUL II     9
ACREDITIVUL DOCUMENTAR 9
  2.1. Origine şi etape în evoluţie     9
  2.2. Reglementari internaţionale şi interne. Standardizare  10
  2.3. Înţelesul termenului de acreditiv documentar      12
  2.4. Părţi implicate şi mecanismul de derulare al acreditivului documentar
  14
  2.5. Tipuri de acreditive documentare şi scheme de plată    17
  2.5.1. Acreditivul documentar revocabil     17
  2.5.2.  Acreditivul documentar irevocabil   18
  2.5.2.1. Acreditivul documentar irevocabil neconfirmat 18
  2.5.2.2. Acreditiv documentar irevocabil confirmat     20
  2.5.3. Acreditivul documentar cu plata la vedere 21
  2.5.4.  Acreditivul documentar cu plata diferată (amânată)  21
  2.5.5.  Acreditivul documentar cu plata prin acceptare 22
  2.5.6. Acreditivul documentar cu plata prin negociere  23
  2.5.7. Acreditivul documentar revolving     24
  2.5.8.  Acreditivul documentar şi operatiunile de intermediere    25
  2.5.8.1. Acreditivul documentar transferabil (ADT)     26
  Drepturile şi obligaţiile băncii      26
  Tehnica transferului 27
  Mecanismul de derulare a acreditivului documentar transferabil    27
  Speze bancare  28
  Avantaje  28
  Dezavantaje    28
  2.5.8.2. Acreditivul documentar cesionat    29
  2.5.8.3. Acreditivul documentar cu clauza roşie (engleză red clause)    30
  2.5.8.4. Acreditivul documentar back-to-back     30
  2.5.9. Acreditivul documentar şi operaţiunile de compensaţie      33
  2.5.9.1. Acreditivul documentar reciproc    33
  2.5.9.1.1. Acreditivul documentar reciproc cu clauza de "intrare în
  vigoare"  34
  2.5.9.1.2. Acreditivul documentar reciproc cu clauza de valoare   34
  2.5.9.1.3. Acreditivul documentar escrow    35
  2.5.9.2. Acreditivul documentar stand-by    35
CAPITOLUL III    36
UTILIZAREA ACREDITIVULUI DOCUMENTAR     36
  3.1. Opţiunea exportatorului pentru plata prin acreditiv documentar     36
  Inainte de deschiderea acreditivului documentar  36
  După deschiderea acreditivului documentar   37
  Stabilirea datelor şi termenelor      37
  3.1.1. Probleme pe care trebuie să le aiba în vedere exportatorul după
  deschiderea a acreditivului documentar      38
  Controlul general    38
  Termenele prevăzute în acreditiv şi expeditia mărfii   38
  3.1.2. Probleme pe care trebuie să le aibă în vedere exportatorul la
  controlul documentelor     39
  3.1.3. Avantajele şi dezavantajele utilizării acreditivului documentar
  pentru exportator    40
  3.2. Opţiunea importatorului pentru plata prin acreditiv documentar     40
  3.2.1. Dispoziţia de Plată Valutară Externă/Cererea de Deschidere a
  Acreditivului  41
  Circuitul formularului     42
  Efectuarea plăţii    43
  3.2.2. Avantajele şi dezavantajele utilizării acreditivului documentar
  pentru importator    43
CAPITOLUL IV     44
DOCUMENTE AVUTE ÎN VEDERE LA PLÃŢILE PRIN ACREDITIV DOCUMENTAR      44
  4.1. Factura comercială    46
  Verificarea conformităţii  47
  4.2. Documentele de transport   47
  4.2.1. Conosamentul maritim (Marine/Ocean Bill of Lading)   48
  4.2.2. Conosamentul nenegociabil (engleză : Non Negociatble Sea Way Bill)
  50
  4.2.3. Conosamentul charter-party     50
  4.2.4. Documentul de transport combinat (engleză Multimodal Transport
  Document) 51
  4.2.5. Documentul de transport aerian 51
  4.2.6. Document de transport rutier, feroviar, fluvial intern     52
  4.2.6.1. Scrisoarea de trăsură feroviară (model COTIF) 52
  4.2.6.2. Scrisoarea de trăsură rutieră (CMR)     53
  4.2.7. Recipisa sau certificatul poştal     53
  4.3. Certificatul/poliţa de asigurare 54
  4.4. Certificatul de origine    54
  4.5 Certificate      55
CAPITOLUL V 56
BÃNCILE ŞI ACREDITIVUL DOCUMENTAR 56
  5.1. Scurt istoric al băncilor  56
  5.2. Responsabilitati şi limite 56
  5.3. Comisioane bancare    57
  5.4. Analiza documentelor de către bancă    59
CAPITOLUL VI     60
UTILIZAREA MODALITÃŢILOR DE PLATÃ LA O BANCA COMERCIALA  60
STUDIU DE CAZ LA BANCA ROMANÃ PENTRU DEZVOLTARE CLUJ     60
  6.1. Banca Română pentru Dezvoltare   60
  6.2. Ordine de plată emise 63
  6.3. Plãţile contra documente la incaso     66
  6.4. Activitatea de import prin acreditiv   68
  6.4.1. Deschiderea acreditivului documentar 68
  A. PREAMBULUL  68
  B. PARTEA TEHNICà   69
  C. PARTEA COMERCIALÃ 70
CAPITOLUL VII    74
CONCLUZlI ŞI PROPUNERI 74
ANEXE
BIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu