MARKETINGUL LAPTELUI SI PRODUSELOR LACTATE IN ROMANIA

CUPRINS
           Capitolul I.  Studierea pieţei
    1. Obiectivele studierii pieţei………………………………….2
    2. Obiectul analizei pieţei. Tipologia studiilor……………….9
    3. Abordarea sistemică a unui studiu de piaţă………………11
           Capitolul II. Mixul de marketing al produselor lactate
    1. Marketingul in agricultură ……………………………….21
    2. Marketing-mixul, instrument de promovare
           a politicii de marketing…………………………………………24
    3. Mixul de marketing al produselor lactate………………...31
           Capitolul III. Piata produselor lactate în România
   3.1 Evoluţia producţiei de lapte si produse lactate în România……..49
      3.1.1. Oferta de lapte şi produse lactate………………………49
      3.1.2. Destinaţia ofertei de lapte………………………………53
      3.1.3. Preturile la lapte si produsele lactate…………………..56
   3.2. Consumul de lapte si produse lactate………………………..59
   3.3. Comerţul exterior cu produse lactate………………….…….62
   3.4. Măsuri de reglare a pietei laptelui……………………………71
       Capitolul IV. Campanii de promovare a consumului de lapte
 4.1. Campanii de promovare desfăşurate în lume…………………82
 4.2.Campania APEL de promovare a consumului de lapte……….84
      4.2.1. APEL - ce este si ce vrea………………………………....85
      4.2.2. Rezultatele campaniei……………………………………87
 Concluzii..................................................................
 ..............................91
 Anexǎ………………………………………………………………….93
 Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu