CONTABILITATEA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA

CUPRINS
  CAPITOLUL I-CONTABILITATEA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGAT..4
         A.Delimitări privind taxa pe valoarea adăugată…………………...………4
                   1.Sfera de aplicare…………………………..………………………5
                   2.Persoane impozabile………………………………………………5
                   3.Operaţiunile impozabile…...….…………………………………..7
                   4.Locul oparaţiunilor impozabile…………………………………..10
                   5.Baza de impozitare……………………………………………….14
         B.Cotele de taxă pe valoarea adăugată……………………………………16
                   1.Operaţiunile scutite ……………………...………………………17
                   2.Regimul deducerilor..…………………………………………….23
                   3.Plătitorii de taxă pe valoarea adăugată…………………………...30
                               4.Regimul             special              de
scutire………………………….....................31
                    5.Obligaţiile   plătitorilor   de   taxă   pe   valoarea
adăugată….................32
         C.Documentele utilizate…………………………………………………..37
                   1.Dispoziţii tranzitorii……………………………………………...37
                   2.Dispoziţii comune………………………………………………..37
                   3.Calcularea taxei pe valoarea adăugată…………………………...40
CAPITOLUL II-SISTEMUL DE CONTURI……………..……………………40
CAPITOLUL III-STUDIU DE CAZ LA S.C. “COMIND” SA………………..42
                   1.Prezentarea S.C. “COMIND” SA………………………………..42
                       2.Operaţii     privind     taxa      pe      valoarea
adăugată…..…………………..43
                   3.T-urile…………………………………………………………….55
                   4.Registru - jurnal………………………………………………….59
         ●Bibliografie……………………………………………………………...64
         ●Anexe (documente complectate)………………………………………..65
         ●Certificat de înmatriculare………………………………………………75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu