Particularităţi în aplicarea marketingului în domeniul serviciilor financiar bancar

CUPRINS
|Capitolul 1. Teoria marketingului ………………………………………                 |1   |
|Esenţa marketingului …………………………………………..                           |1   |
|Conceptul şi natura marketingului …………………….                       |1   |
|Condiţiile apariţiei şi promovării marketingului ……..             |6   |
|1.2. Funcţiile marketingului ………………………………………..                    |9   |
|1.3. Conceptele fundamentale ale marketingului ………………….           |13  |
|1.4. Mix-ul de marketing ……………………………………………                        |17  |
|                                                                  |    |
|Capitolul 2. Generalităţi în organizarea sistemului bancar ……………  |20  |
|2.1. Scurt istoric din istoria sistemului bancar …………………….        |20  |
|2.1.1. Originile sistemului bancar ……………………………..                  |20  |
|2.1.2. Momente din istoria sistemului bancar românesc …….         |22  |
|Renaşterea sistemului bancar odată cu trecerea                    |    |
|României la economia de piaţă …………………………                          |25  |
|2.2. Banca Naţională a Romăniei …………………………………..                   |28  |
|Banca Comercială Română - verigă de bază a sistemului             |    |
|bancar român ……………………………………………………                                 |30  |
|Rolul Băncii Comerciale în sistemul bancar                        |    |
|românesc …………………………………………………                                      |30  |
|Băncile comerciale şi cadrul legislativ de                        |    |
|funcţionare al acestora ………………………………….                            |31  |
|                                                                  |    |
|                                                                  |    |
|                                                                  |    |
|                                                                  |    |
|Capitolul 3. Generalităţi ale activităţii de marketing în domeniul|    |
|serviciilor financiar - bancare ……………………………..                     |35  |
|3.1. Piaţa întreprinderii financiare ………………………………..               |39  |
|3.2. Politica de marketing a întreprinderii financiar bancare ……  |41  |
|Capitolul 4. Particularităţi în aplicarea marketingului în        |    |
|domeniul                                                          |    |
|serviciilor financiar bancar                                      |48  |
|- B.C.R. Sucursala Alexandria - …………………………..                      |    |
|4.1. Strategia B.C.R. ………………………………………………..                        |48  |
|4.1.1. Clientul şi rolul său în activitatea B.C.R. ……………..        |49  |
|4.1.2. Produse şi servicii ………………………………………                        |52  |
|4.1.3. Marketing şi vânzări ……………………………………                        |54  |
|4.2. Organizarea activităţii de marketing în cadrul B.C.R. ………    |57  |
|4.2.1. Imaginea băncii ………………………………………….                          |57  |
|4.2.2. Organigrama activităţii B.C.R. Alexandria …………..           |59  |
|Politica de marketing adoptată de B.C.R. Sucursala                |    |
|Alexandria ……………………………………………………….                                 |65  |
|4.3.1. Politica de produs ……………………………………….                        |65  |
|4.3.2. Politica de preţ ………………………………………….                         |68  |
|Politica de promovare a serviciilor financiar                     |    |
|bancare …………………………………………………..                                     |71  |
|4.3.4. Politica de distribuţie …………………………………..                    |73  |
|Anexă ………………………………………………………………………                                 |75  |
|Bibliografie ………………………………………………………………..                           |83  |
|Cuprins ……………………………………………………………………                                |84  |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu