MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE LOCALE

CUPRINS
Cap. I.     NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND SERVICIUL PUBLIC
      I.1. Noţiunea de „serviciu public”………………………………………………3
      I.2. Tipologia şi clasificarea serviciilor publice ………………………………..4
      I.3. Înfiinţarea şi desfiinţarea serviciilor publice ………………………………6
      I.4. Principii de organizare  şi  funcţionare  a  serviciilor  publice
.........…………7
Cap. II.    MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI SERVICIILOR PUBLICE
      II.1. Trăsăturile serviciilor publice………………………………………………..
      II.2.Factori    determinanţi     ai     managementului     serviciului
public…….……….13
      II.3. Performanţa şi calitatea serviciilor publice ……………………………..14
      II.4. Experienţe europene…………………………………………………...…19
Cap. III.   MODALITĂŢI DE GESTIONARE A SERVICIILOR PUBLICE
      III.1. Gestionarea serviciilor publice…….……………………………………13
      III.2. Concesionarea serviciilor publice ……………………………………....14
      III.3. Asocierea în participaţiune ……………………………………………19
      III.4. Alte forme de gestionare……………………………………………….20
Cap. IV.   STUDIU DE CAZ : DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANELOR
        IV.1.  Prezentarea    Primăriei      Sectorului     2      şi      a
      managementului        serviciilor       publice       oferite       de
      aceasta………………………………………………
      IV.2. Prezentarea Direcţiei de Evidenţă  Informatizată  a  Persoanelor
….........42
       IV.3.  Organigrama    şi    structura     Direcţiei   de     Evidenţă
Informatizată
           a Persoanelor ………………………………………………………….……...43
      IV.4. Atribuţiile Direcţiei de Evidenţă  Informatizată  a  Persoanelor
…………46
Cap.                 V.                    APRECIERI                  FINALE
............................................................................
. 57
      Bibliografie      …………………………………………………………………..59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu