Cercetarea comportamentului consumatorului bihorean

Cuprins
   1. Introducere                                                         3
   2. Comportamentul consumatorului                                       4
      1.    Importanţa     studierii     comportamentului     consumatorului
         4
      2. Ce este comportamentul consumatorului?                           5
      3. Tipuri de consumatori                                            6
      4. Tipurile comportamentului de cumpărare                           9
      5. Teorii fundamentale şi metode globale privitoare la comportamentul
         consumatorului
           10
         2.5.1.                     Modelul                      Marshallian
           11
         2.5.2.                      Modelul                       Pavlovian
           11
         2.5.3.                       Modelul                       Freudian
           12
         2.5.4.                      Modelul                       Veblenian
           12
                          2.5.5.              Modelul              Hobbesian
        13
      6.  Etapele  procesului  decizional  de  cumpărare  al  consumatorului
                    14
         2.6.1.        Recunoaşterea        nevoii         de         consum
                       16
         2.6.2.                                                   Informarea
           17
         2.6.3.                   Evaluarea                   alternativelor
                 18
         2.6.4.                   Cumpărarea                    propriu-zisă
                 21
         2.6.5.                   Consecinţele                    cumpărării
           21
      7.                Factori                 de                 influenţă
           22
   3.     Delimitări     conceptuale     privind     aspectele     culturale
              24
      1. Cultura                                                         24
           1. Definire                                                   24
           2. Antropologia                                               25
           3.                   Caracteristicile                   culturii
                 25
           4. Elementele culturii                                        26
      2. Subcultura                                                      27
      3. Clasa socială                                                   28
         3.3.1.                                                     Definire
           28
         3.3.2.                                               Caracteristici
           29
   4. Influenţa culturii  asupra  comportamentului  consumatorului  bihorean
              31
      1. Scurt istoric                                                   31
      2.                        Evoluţia                         demografică
           32
      3.                        Raporturi                        interetnice
           35
      4. Oradea astăzi                                                   37
   5.     Cercetarea      comportamentului      consumatorului      bihorean
              41
      1.                      Elaborarea                      chestionarului
                 41
      2.                     Prezentarea                      chestionarului
           42
      3.                    Administrarea                     chestionarului
           47
      4.                    Interpretarea                     chestionarului
           48
           1. Influenţa  culturii  asupra  comportamentului  consumatorului
              bihorean    48
           2.    Influenţa    subculturilor     asupra     comportamentului
              consumatorului
              bihorean
           48
           3.   Influenţa   claselor   sociale   asupra    comportamentului
              consumatorului
              bihorean
              49
   6.                                                              Concluzii
      51
   7.   Bibliografie                                                      53

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu