TEHNICI DE POZITIONARE PE PIATA BERII DIN ROMANIA

CUPRINS
pag.
|CAPITOLUL I - Segmentarea pieţei – etapa prealabilă a        |      |
|poziţionării                                                 |      |
|Segmentarea pieţei – definiţie şi caracteristici             |1     |
|Procedee de segmentare a pieţei                              |5     |
|Criterii de segmentare a pieţelor                            |7     |
|Cerinţele unei segmentări eficiente                          |9     |
|Identificarea segmentelor ţintă şi alegerea segmentelor piaţă|10    |
|                                                             |      |
|CAPITOLUL II – Poziţionarea produselor unei firme modalitate |      |
|eficientă de a pătrunde în mintea consumatorilor             |      |
|Prezentarea conceptului de poziţionare                       |13    |
|Diferenţierea ofertei – arma „secretă” de combatere a        |15    |
|concurenţei                                                  |21    |
|Elaborarea strategiei de poziţionare                         |28    |
|Imaginea psihologică a poziţionării unei mărci               |      |
|poziţionarea liderilor de piaţă, a challengerilor,           |32    |
|urmăritorilor şi firmelor mici                               |      |
|Repoziţionarea ofertei unei firme – soluţie viabilă de       |35    |
|corectare a erorilor de poziţionare                          |      |
|                                                             |      |
|CAPITOLUL III – Analiza pieţei berii din România             |37    |
|Prezentarea companiilor de pe piaţa berii din România        |45    |
|Poziţionarea mărcilor de bere în mintea consumatorilor       |      |
|Analiza mixului de marketing al principalelor companii de pe |49    |
|piaţa berii din România                                      |      |
|                                                             |      |
|CAPITOLUL IV – Poziţionarea mărcilor companiei Martens S.A.  |56    |
|Prezentarea companiei Martens S.A.                           |64    |
|Analiza poziţionării mărcilor companiei Martens S.A.         |      |
|4.2.1. Poziţionarea mărcilor companiei Martens S.A. cu       |64    |
|ajutorul                                                     |      |
|hărţilor de poziţionare                                      |77    |
|4.2.2. Poziţionarea mărcilor companiei Martens S.A. cu       |79    |
|ajutorul                                                     |      |
|modelului BCG                                                |83    |
|4.3.     Lansarea şi poziţionarea unei noi mărci Martens     |85    |
|                                                             |      |
|CAPITOLUL V – Concluzii şi propuneri                         |      |
|Bibliografie                                                 |      |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu