PLANUL DE AFACERI

CUPRINS
      CAPITOLUL I. PLANUL DE
      AFACERI............................................................1
        1.           Prezentarea           societăţii            comerciale
           ..………...............………….....10
        2.               Domenii               de                activitate
           .................................................................
           ..11
        3.                        Obiectivele                        firmei
           .................................................................
           ........12
        4.     Principalele     etape     ale     planificării     afacerii
           .....................................14
CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA FIRMEI
           S.     S.C.     UNICOM     OIL     TERMINAL      S.A.      GALAŢI
              .........................17
   1.                          Procesul                          tehnologic
      ......................................................................
      23
   2.                           Utilajul                            necesar
      ......................................................................
      .......24
   3.                                                            Personalul
      ......................................................................
      ...............25
   4.                  Regimul                   de                   lucru
      ......................................................................
      .....27
CAPITOLUL III. ANALIZA MEDIULUI AMBIANT AL FIRMEI ......................29
   1.                Mediul                ambiant                 economic
      ............................................................29
   2.                Mediul                 ambiant                 politic
      ..................................................................33
   3.       Mediul        ambiant        social        şi        tehnologic
      .............................................34
                                  CAPITOLUL  IV.  ANALIZA  DE  MARKETING   A
                                  FIRMEI ..............................35
    4                 Produsele                şi                serviciile
      .................................................................40
      4.2.         Preţuri        şi        segmentul        de        piaţă
      .......................................................42
        3.      Strategii      competitive      şi      de       dezvoltare
           ..........................................45
        4.                                                      Concurenţii
           .................................................................
           ...............46
CAPITOLUL V. ANALIZA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII
                 ECONOMICO–FINANCIARE
           ...........................................47
      5.1.               Necesarul               de                finanţare
.................................................................48
      5.2.                       Venituri                       previzionate
.....................................................................50
      5.3.         Cheltuieli          de          producţie          anuale
......................................................50
      5.4.   Situaţia   veniturilor   şi    a    cheltuielilor    financiare
...............................51
      5.5.          Situaţia          fluxului          de           numerar
..........................................................55
      5.6.    Calcularea    indicatorilor    financiari    ai    investiţiei
..............................58
CAPITOLUL                           VI.                            CONCLUZII
FINALE……...................................................62
BIBLIOGRAFIE................................................................
.............................63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu