STUDIU ASUPRA MANAGEMENTULUI VANZARILOR LA S.C.BART IMPEX S.R.L

CUPRINS
INTRODUCERE…………………………………………………………………..4
STUDIUL DE ANSAMBLU AL S.C. BART IMPEX S.R.L……………………..6
PARTEA I: ABORDAREA TEORETICĂ
CAP.I: ROLUL VÂNZĂRILOR ŞI AL MANAGEMENTULUI VÂNZĂRILOR ÎN
            MARKETING
       1.1 Vânzarea şi conceptul de marketing………………………………………....………16
       1.2. Principii fundamentale ale vânzării………………………………………………….21
CAP.II: MANAGEMENTUL VÂNZĂRII ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI FIRMEI
            2.1. Definirea managementului vânzării………………………………………...….…….24
      2.2. Paralelă între managementul firmei şi managementul
vânzării……………………...26
      2.3. Organizarea structurală a activităţii de
vânzare……………………………………...31
CAP.III: MANAGEMENTUL STRATEGIC AL VÂNZĂRILOR
      3.1. Filosofia managementului strategic al vânzărilor……………………………………35
      3.2.Prognozele în managementul vânzărilor – componentă esenţială a
managementului
                 strategic al vânzărilor………………………………………………………………….38
      3.3. Elaborarea strategiei în vânzări……………………………………………………...40
CAP.IV: MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL AL VÂNZĂRILOR: MANAGEMENTUL
              FORŢELOR DE VÂNZARE
      4.1. Rolul şi obiectivele forţelor de vânzare în activitatea
firmei………………………...42
      4.2. Structura şi mărimea forţelor de vânzare…………………………………………….44
      4.3. Resursele umane – element esenţial al competitivităţii
activităţii de vânzare……….45
                                                            Pag.
PARTEA A II A: ABORDAREA PRACTICĂ
CAP.V: POSIBILITĂŢI DE RAŢIONALIZARE A MANAGEMENTULUI VÂNZĂRILOR
             LA S.C. BART IMPEX S.R.L.
         5.1. Analiza diagnostic a industriei de prelucrare a lemnului la
nivel naţional……..……..52
         5.2. Analiza mediului concurenţial al S.C. BART IMPEX S.R.L.
Determinarea forţelor
                competitive in acest sector……………………………………………………………..54
         5.3. Diagnosticul managementului vânzărilor la S.C. BART IMPEX
S.R.L………..58
         5.4. Elaborarea unor propuneri concrete de raţionalizare a
managementului vânzărilor la
                S.C.BART IMPEX S.R.L………………………………………………...66
CONCLUZII ŞI PROPUNERI …………………………………………………….74
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………77
ANEXE……………………………………………………………………………...78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu