STUDIU PRIVIND ACTIVITATEA DE MARKETING DIN CADRUL FIRMEI S.C. SARGETIA FOREST S.A

CUPRINS
Introducere……………………………………………………………………………………5
1.Prezentarea S.C.Sargeţia Forest S.A………………………………………………………6
1.1.Denumirea   ,   forma   juridică,   sediul,   durata………………………………………..…6…
               1.2.Scopul     şi     obiectivul     de     activitate     al
societăţii…………………………….……...…………6
      1.2.1.Scopul societăţii…………………………………………………….……...…………6
        1.2.2.Obiectivul   de   activitate……………………………………………….…...………   6   .
1.3.Capitalul social.Acţiunile………………………………………………………...…………7
      1.3.1.Capitalul social……………………………………………………………...………   7
      1.3.2.Acţiunile…………………………………………………………………...………….8
1.4.Adunarea Generală a Acţionarilor……………………………………………..….……….. 8
      1.4.1.Convocarea Adunării Generale……………………………………….…..………….. 9
          1.4.2.Exercitarea     dreptului     de     vot     în     Adunarea
Generală………………….…..….………. 10
1.5.Consiliul de administraţie…………………………………………………………………  10
    1.5.1.Organizarea………………………………………………………………..…………   10
         1.5.2.Preşedintele-Directorul    general……………………………………….…..…………..12
      1.5.3.Directorul general executiv………………………………………………..………….12
       1.5.4.Directorul   sucursalelor   societăţii…………………………………………..………….13
1.6.Activitatea economico-financiară şi evidenţa  contabilă…………………………………….13
      1.6.1.Exerciţiul economico-financiar……………………………………………..………   13
      1.6.2.Evidenţele contabile ale societăţii…………………………………………………….13
      1.6.3.Calculul şi  repartizarea  profitului.participarea  acţionarilor
la pirderi………………   14
2.Prezentarea principalelor sectoare în care firma îşi desfăşoară obiectul
   de activitate………………………………………………………………………………….15
2.1.Sectorul de exploatare şi prelucrare a  lemnului  –Hunedoara.……………………………
16
      2.1.1.Resursele…………………………………………….………………….……………16
      2.1.2.Producţie şi servicii………………………………….……………………………….17
      2.1.3.Situaţia activelor imobilizate………………………………………………….……  18
2.2.Sectorul de exploatare  şi  prelucrare  a  lemnului  –Dobra…………………………………
19
      2.2.1.Resursele……………………………………………………………………………  19
      2.2.2.Producţie şi servicii…………………………………………………………………  20
      2.2.3.Situaţia activelor imobilizate…………………………………………………………21
3.Marketingul-metodă de  conducere  şi  organizare  modernă……………………………    22
3.1.Funcţiile marketingului şi  domeniile  sale  de  aplicaţii……………………………………
23
3.2.Elementele definitorii ale  strategiei  de  marketing…………………………………….……25
       3.2.1.Strategia  de  piaţă  componentă  esenţială  a   politicii   de
marketing……………….……26
      3.2.2.Factorii interni şi externi de influenţă  asupra  strategiei  de
piaţă……………………   27
      3.2.3.Tipologia strategiilor de piaţă……………………………………………………        28
3.3.Marketingul-mix-concept şi conţinut………………………………………………… 29
      3.3.1.Politica de produs………………………………………………………………  30
      3.3.2.Politica de preţ…………………………………………………………………   31
      3.3.3.Politica de distribuţie…………………………………………………………… 33
      3.3.4.Politica promoţională…………………………………………………………… 35
4.Program de marketing internaţional la S.C.Sargeţia Forest S.A…………………   39
4.1.Situaţia financiar-contabilă.Oferta firmei la export.prezentarea ţării
vizate…………   39
      4.1.1.Situaţia financiar-contabilă a firmei S.C.Sargeţia Forest
S.A…………………    39
      4.1.2.Oferta firmei la export…………………………………………………………    41
      4.1.3.Prezentarea ţării vizate…………………………………………………………    42 4.2.Mediul
de marketing al întreprinderii…………………………………………………  42
4.3.Politicile de marketing practicate de S.C.Sargeţia Forest S.A. în
cadrul
       programului de marketing……………………………………………………………    48
      4.3.1.Politica de produs………………………………………………………………    48
      4.3.2.Politica de distribuţie……………………………………………………………   50
      4.3.3.Politica de preţ…………………………………………………………………     52
      4.3.4.Politica de promovare……………………………………………………………  53
Concluzii…………………………………………………………………………………    57
Anexa nr .1…………………………………………………………………    58
Anexa nr .2…………………………………………………………………    59
Anexa nr .3…………………………………………………………………    60
Bibliografie ………………………………………………………………………………    61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu