MODELE DE FUNDAMENTARE A POLITICILOR MONETARE DE STABILIZARE MACROECONOMICA

Cuprins
Introducere.                                                  4
I.Politica monetară - componentă a politicii economice
      1.Obiectivele      şi      constrângerile      politicii      monetare
5
      1.1 Obiectivele politicii monetare
      1.2 Divergenţe sau incompatibilităţi între obiective
      1.3 Coordonatele politicii monetare şi politicii fiscale
      1.4 Teorii monetare, tendinţe internaţionale,
               2.Instrumentele              politicii               monetare
13
      2.1 Refinanţarea
      2.2 Rezervele obligatorii
      2.3 Operaţiunile de open-market
      2.4 Alte instrumente
     3.Independenţa   politicii    monetare    şi    a    Băncii    Centrale
19
        4.Impactul      politicii      monetare       asupra       economiei
27
      4.1 Şocurile monetare
      4.2 Rolul anticipărilor
      4.3 Lag-urile.
II.Stabilizarea macroeconomică
       1.     Procesul     de     tranziţie     -      trăsături,      etape
35
         2.       Politica       macroeconomică        de        stabilizare
37
      2.1 Funcţiile-obiectiv ale unui program de macrostabilizare
            (  echilibrarea balanţei de plăţi
            (  reducerea inflaţiei
      2.2 Strategii de macrostabilizare
           (  terapie de şoc sau graduală
           (  regimul cursului de schimb
      2.3 Ancorele nominale
      2.4 Credibilitatea programului
    3.  Stabilizarea  macroeconomică  a  României  în   perioada   1990-1998
47
      -acordurile cu Fondul Monetar Internaţional
III.Modelarea politicii monetare de stabilizare
   1.Corelaţii de bază                                              58
     1. Output - masa monetară
     2. Rata dobânzii-inflaţie
     3. Masa monetară - inflaţie
      2.Reducerea    inflaţiei    -    viteza    optimă    de    dezinflaţie
61
                             3.Ţintirea                            inflaţiei
63
      3.1 Aspecte teoretice
      3.2 Compromisul inflaţie - output
      3.3 Reguli optime versus discreţie
      3.4 Modele având ca obiectiv intermediar inflaţia previzionată
      4.Model    de    inflaţie    pentru     stabilizare     macroeconomică
79
IV. Aplicaţie: România ianuarie 1992- decembrie 1998
      1.Analiza     seriilor     de     date     (trend,     staţionaritate)
83
            2.Stabilirea          ecuaţiilor           de           regresie
87
    3.Verificarea  viabilităţii  modelului   şi   a   puterii   previzionale
93
      3.1 Multicoliniaritatea
      3.2  Testele  statistice  -  pentru   coeficienţi,   pentru   valorile
reziduale, pentru verificarea specificaţiei şi stabilităţii
      3. Testarea modelului de inflaţie
      4. Prognozarea inflaţiei viitoare
            4.Performanţe,          limite          -           interpretare
101
V. Concluzii. Propuneri.                                            102
Anexe.                                                        105
Bibliografie.                                                 107

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu