ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BURSEI DE VALORI BUCURESTI

C U P R I N S
     1. PIATA SECUNDARA DE CAPITAL
           1. Cererea si oferta de capital
           2. Caracteristicile pietei bursiere
           3. Caracteristicile pietei extrabursiere
     2. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BURSEI DE VALORI
BUCURESTI
           1. Structura organizatoric` a Bursei
           2. Cota Bursei
           3. Ordine bursiere
           4. Formarea cursului la BVB
           5. Sistemul de tranzactionare
     3. ANALIZA DERULARII TRANZACTIILOR LA BURSA DE VALORI
BUCURESTI
           1. Studiu de caz privind evolutia cursului bursier si al
              volumului
tranzactiilor
           2. Analiza evolutiei valorii de piat` a actiunilor societ`tii
              TERAPIA
S.A. CLUJ cotate la BVB
           3. Indicele BET. Evolutie si semnificatie
     4. PERSPECTIVA FUNCTIONARII BURSEI DE VALORI BUCURESTI
           1. Diversificarea tipurilor de tranzactii: necesitate si
              posibilitate
           2. Mecanismul de derulare a tranzactiilor bursiere la termen si
posibilitatea introducerii lor la BVB.
           4.3.Posibilitatea cot`rii la BVB a unor contracte
      standardizatentracte futures si optiuni avand ca suport indicele BET.
           4.4. Contracte futures si optiuni avand ca suport indicele BET.
105 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu