APRECIEREA NIVELULUI DE CALITATE AL PRODUSELOR

                                   CUPRINS
      CAPITOLUL 1
      CALITATEA,EVOLUŢIE SI
CONCEPTE....................................................................
........1
            1. Concepte fundamentale
                         1. Calitatea, concept
                            general.........................................
                            .....................5
                         2. Calitatea, categorie
                            economică.......................................
                            ...........…5
                         3. Calitatea, categorie
                            tehnică.........................................
                            ...............…6
                         4. Funcţiile
                            calităţii.......................................
                            ................................….7
                         5. Factori ce influenţează
                            calitatea.......................................
                            .........…8
            2. Calitatea pentru prestatorii de
               servicii......................................................
               ..............11
            3. Instruirea în domeniul calităţii, modă sau
               necesitate?............................................13
            4. Percepţii şi concepţii greşite privind
               calitatea.....................................................
               ...15
      CAPITOLUL 2
      STANDARDIZAREA CALITĂŢII
       2.1.Standardizarea
internaţională..............................................................
.................…18
       2.2. Originea, evoluţia şi importanţa actuală a familiei ISO
9000.................................18
       2.3.Standardul ISO
9001:2000...................................................................
...............….19
       2.4.Modelul de asigurare internă a calităţii, propus de standardul
ISO 9004-2000.......20
      CAPITOLUL 3
      CALIMETRIA
       3.1. Conceptul de calimetrie, implicaţiile sale
economice...............................................23
       3.2. Obiectul
calimetriei.................................................................
..................................23
       3.3. Indici utilizaţi în
calimetrie..................................................................
.............……24
      CAPITOLUL 4
      Măsurarea şi estimarea calităţii produselor
       4.1. Caracteristici şi indici de calitate………………………………………………….27
       4.2. Măsurarea nivelului calităţii produselor…………………………………………..27
       4.3. Indici, indicatori şi coeficienţi generali ai
calităţii………………………………..28
                  4.3.1. Coeficientul calităţii……………………………………………..28
                  4.3.2. Coeficientul de utilizare a produsului……………………………29
           4.4. Indici de calitate ai produselor de calitate
      superioară……………………………..30
                  4.4.1. Indicele ponderii produselor de
calitate…………………………30
                  4.4.2. Coeficientul mediu al calităţii……………………………………31
                  4.4.3. Indicele coeficientului mediu de
calitate…………………………32
                  4.4.4. Coeficientul mediu de calitate
generalizat………………………..32
                  4.4.5. Indicele mediu de calitate generalizat……………………………33
                  4.4.6. Preţul mediu al produsului………………………………………..33
      CAPITOLUL 5
            5.1. Scurt istoric…………………………………………………………………………34
            5.2. Caracteristicile nomenclatorului de
produse……………………………………….34
            5.3 Caracteristicile tehnologiei de
fabricaţie……………………………………………35
            5.4.Organizarea activităţii de control. Structura analitică a
compartimentului CTC…...35
            5.5.Indicatori folosiţi  pentru caracterizarea nivelului
calităţii la S.C.Argosim S.A……39
      CAPITOLUL 6
            6.1. Calcularea indicatorilor calităţii pentru produse ale S.C.
Argosim S.A……………41
                       6.1.1.Calculul coeficientului mediu al
calităţii.........................................41
                       6.1.2.Calculul indicatorului coeficientului mediu al
calităţii...................42
                       6.1.3.Calculul indicatorului ponderii sorturilor de
calitate......................42
                       6.1.4.Calculul preţului
mediu...................................................................43
           6.2.Factorii ce influenţează modificarea
      calităţii……………………………………….44
            6.3.Evaluarea cauzelor ce au determinat obţinerea de produse de
calitate
inferioară…………45
            6.4.Perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de
control…………………………………..46
            6.5.Efectele economice ale perfecţionării activităţii de
control………………………..47
            6.6.Bilanţul calităţii…………………………………………………………………….54
      CONCLUZII……………………………………………………………………59
      BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………….60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu