MANAGEMENTUL ACTIVITATII DE VANZARI DIN CADRUL FIRMEI

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL 1.
Activitatea promoţională - aspecte teoretice şi conceptuale
1.1.  Conceptul, conţinutul şi obiectivele promovării vânzărilor
1.2.   Componente  ale  activităţii  promoţionale  complementare  promovării
    vânzărilor
    1.2.1.       Publicitatea
    1.2.2.       Câteva manifestări promoţionale mai frecvent întâlnite  în
           practica societăţilor comerciale
1.3.  Activitatea promoţională - componentă a mixului de marketing
1.4.  Aspecte specifice privind activitatea promoţională a SC "Adesgo" SA
CAPITOLUL 2
Prezentarea SC "Adesgo" SA
2.1.  SC "Adesgo" SA-  istoric,  obiect  de  activitate  şi  coordonate  ale
    activităţii
2.2.  Structura organizatorică a SC "Adesgo" SA
2.3.  Structura sortimentelor de mărfuri a SC "Adesgo" SA
CAPITOLUL 3
Tehnici de promovare posibil a fi utilizate în cadrul SC "Adesgo" SA
3.1.  Punerea în valoare a produselor la locul vânzării
3.2.  Concursuri, jocuri şi loterii
3.3.  Reducerile temporare de preţ
3.4.  Primele şi cadourile
CAPITOLUL 4
Publicitatea şi diverse manifestări promoţionale posibil a  fi  folosite  la
SC "Adesgo" SA
4.1.  Publicitatea
4.2.  Participarea la târguri şi expoziţii
4.3.  Sponsorizarea
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
76 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu