CONDUCEREA ACTIVITATII DE MARKETING

CUPRINS
1. CAPITOLUL I - NOŢIUNI GENERALE PRIVIND
   PROGRAMUL DE MARKETING
     1. Conceptul programului de marketing .
     2. Conţinutul şi rolul programului de marketing.
     3. Structura programului de marketing.
     4. Elaborarea programului de marketing.
     5. Executarea programului şi strategia de marketing.
     6. Modalităţi de control a programului de marketing.
     7. Conceptul de mix – marketingul
2. CAPITOLUL III - MIX- MARKETINGIUL LEGUMELOR DE
   SERĂ LA S.C.BERSER. S.A. – BUCUREŞTI.
   2.1.     Prezentarea S.C. BERSER. S.A.
   2.2.    Analiza diagnostic a activitaţii S.C. BERSER S.A.
   2.3.    Diagnoza comercializării legumelor de seră la S.C. BERSER. S.A.
   2.4.    Mix-Marketingul la S.C. BERSER S.A.
      2.4.1  Proiectarea politicii de produs.
      2.4.2. Politica de preţ.
      2.4.3. Proiectarea politicii de distribuţie.
      2.4.4. Proiectarea politicii promoţionale.
      2.4.5. Modelul de mix- marketing
3. INFLUENŢA CADRULUI JURIDIC ÎN CONDUCEREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING.
     1. Reglementarea juridică a societăţilor comerciale în România.
     2. Managementul contractual.
     3. Protecţia consumatorului.
     4. Libertatea concurenţei în economia de piaţă.
136 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu