PROGRAMUL ECONOMIC DE PREADERARE

C U P R I N S
INTRODUCERE 5
1. EVOLUTII MACROECONOMICE   7
2. CADRUL MACROECONOMIC AL POLITICII ECONOMICE     17
 2.1 Obiective (optiuni) strategice     17
 2.2 Mediul international    18
 2.3 Politici macroeconomice 20
  2.3.1 Caracteristicile principale ale politicii fiscale     20
  2.3.2 Politica veniturilor salariale  22
  2.3.3 Politica monetara si a cursului de schimb  24
  2.3.4 Politica anti-inflationista     28
  2.3.5 Libera circulatie a capitalurilor    31
  2.3.6 Politica comerciala 34
 2.4 Perspectivele macroeconomice si sectoriale pe termen mediu     37
    2.4.1 Perspective macroeconomice    39
    2.4.2 Perspective sectoriale  49
3. FINANTE PUBLICE     53
 3.1 Obiectivele pe termen mediu si cadrul general  al  politicii  bugetare
53
 3.2 Politica fiscala si de administrare a veniturilor   54
  3.2.1 Politica de reforma a legislatiei fiscale  54
  3.2.2 Politica de reforma a administratiei fiscale     55
3.3 Cadrul fiscal bugetar pe termen mediu......    56
   3.3.1 Evolutia structurii veniturilor bugetare  58
   3.3.2 Evolutia cheltuielilor publice 60
   3.3.3. Implicatii ale procesului de aderare     61
 3.4 Managementul datoriei guvernamentale si finantarea deficitului bugetar
63
 3.5 Analiza factorilor de risc   64
4. OBIECTIVELE REFORMELOR STRUCTURALE   71
 4.1  Sectorul intreprinderilor   71
  4.1.1 Privatizare si restructurare    72
  4.1.2 Deschiderea pietei nationale de bunuri si servicii    81
  4.1.3 Concurenta si ajutor de stat    85
  4.1.4 Mediul de afaceri   89
  4.1.5 Intreprinderi mici si mijlocii  99
 4.2 Sectorul financiar      102
  4.2.1 Sectorul bancar     102
  4.2.2 Piata de capital    115
  4.2.3 Piata asigurarilor  117
 4.3 Piata muncii      120
  4.3.1 Ocuparea fortei de munca  120
  4.3.2 Asistenta sociala   124
 4.4 Reforma administratiei publice centrale si locale   128
 4.5 Agricultura si dezvoltarea rurala  132
 4.6 Domenii aditionale ale reformei    136
  4.6.1  Progrese  obtinute  in  tranzitia  catre  o  societate  bazata  pe
cunoastere  136
  4.6.2 Reforma sistemului de pensii    148
  4.6.3 Dezvoltarea infrastructurii si modernizarea transporturilor 153
  4.6.4 Politica regionala  154
  4.6.5 Protectia mediului inconjurator 161
  4.6.6 Politica in domeniul sanatatii  164
5. PARTENERIATUL PENTRU DEZVOLTARE SI COEZIUNE SOCIALA   169
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu