ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA LA SC PET SRL

CUPRINS
Introducere …………………………………………………………………....4
CAPITOLUL I
Prezentarea societăţii comerciale PET S.R.L……………………………6
1.1 Obiectul de activitate al societăţii…………………………………….6
1.2 Principalii furnizori………………………………………………………7
1.3 Certificări, atestări şi autorizaţii………………………………….....8
1.4 Echipamente şi utilaje……………………………………………………9
1.5 Rezultate economico-financiare……………………………………….10
1.6 Clienţi……………………………………………………………………….10
CAPITOLUL II
Analiza rezultatelor economico - financiare obţinute de societate in
perioada 2005-2007……………………………………………………………12
2.1 Analiza bilanţului contabil…………………………………………….12
   2.1.1 Structura activelor………………………………………………….12
   2.1.2 Structura pasivelor………………………………………………….14
2.2 Evoluţia rezultatelor pe tipuri de activităţi, având la bază date
istorice…………………………………………………………………………..17
2.3 Evoluţia structurii veniturilor si cheltuielilor…………………….18
2.4 Analiza indicatorilor economico - financiari………………………22
  2.4.1 Indicatori de lichiditate şi solvabilitate………………………..22
  2.4.2 Rate de echilibru financiar…………………………………………22
  2.4.3 Indicatori de gestiune……………………………………………….22
CAPITOLUL III
Abordări conceptuale privind rentabilitatea firmei…………………..23
 3.1 Analiza profitului……………………………………………………….23
    3.1.1 Analiza structurală şi dinamică a profitului…………………24
    3.1.2 Analiza soldurilor intermediare ale gestiunii………………..25
    3.1.3 Analiza factorială a profitului la nivel de întreprindere.…27
    3.1.4 Analiza factorială a rezultatului brut al exerciţiului……...27
    3.1.5 Analiza factorială a rezultatului exploatării…………………27
3.2 Analiza ratelor de rentabilitate……………………………………….28
   3.2.1 Analiza ratei rentabilităţii economice………………………….28
   3.2.2 Analiza ratei rentabilităţii financiare………………………….32
       3.2.2.1 Analiza ratei rentabilităţii financiare a capitalurilor
proprii……………………………………………………………………………32
       3.2.2.2 Analiza ratei rentabilităţii financiare a capitalului
permanent……………………………………………………………………….35
CAPITOLUL IV
Concluzii şi propuneri cu privire la tema studiată……………………37
ANEXE
                                                                BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu