ECONOMIE DE RAMURA

CUPRINS
      - CAPITOLUL I-ECONOMIA
        RAMURILOR,ŞTIINŢĂ ECONOMICĂ ŞI
      DISCIPLINĂ UNIVERSITARĂ                      pag.  5
      - CAPITOLULII-INDUSTRIA–RAMURĂ
      A ECONOMIEI
   2.1. SISTEMUL INDUSTRIAL ŞI
COMPONENTELE  SALE.                                                     pag.
9
   2.2. Sistemul diviziunii muncii                        pag. 12
   2.3.DelimitareA industriei de
celelalte ramuri ale producţiei
materiale
pag. 13
   2.4 Industria României, o industrie disproporţionată
                           pag. 17
   2.5-STRUCTURA SISTEMULUI INDUSTRIAL     pag. 22
     2.5.1. Subsistemului industrial.
Criterii de delimitare                                       pag. 22
     2.5.2. Factori de apariŢie a
subsistemelor industriale                                 pag. 25
     2.5.3. Mediul concurenŢial al
industriei.
           pag. 26
     2.5.4. Clasificarea economicĂ a
 industriilor.
pag. 29
     2.5.5. CorelaŢiile dintre industrii           pag. 38
     2.5.6. Metode de studiere a
corelaţiilor dintre industrii                       pag. 40
     2.5.7. Indicatorii structurii
industriale
        pag. 49
      - CAPITOLULIII-CONSTRUCŢIILE–RAMURA
      A ECONOMIEI
   3.1. Construcţiile. Subsistemele construcţiilor. Noţiuni generale.
      pag. 53
   3.2. Particularităţi ale producţiei de construcţii şi implicaţiile
economice.     pag. 59
      - CAPITOLUL IV-REPARTIZAREA TERITORIALĂ A INDUSTRIILOR CONSTRUCŢIILOR
Şl TRANSPORTURILOR
    4.1 Noţiuni generale, factori, premise şi direcţii de perfecţionare a
  amplasării teritoriale a industriilor
  pag. 67
      4.2 CALCULE ECONOMICE DE AMPLASARE
A                                                               INDUSTRIILOR
       pag. 73
     - CAPITOLUL V-FORME DE ORGANIZARE SOCIALĂ A INDUSTRIEI CONSTRUCŢIILOR
Şl TRANSPORTURILOR
   5.1. SPECIALIZAREA PRODUCŢIEI.                          pag. 81
     5.1.1. Noţiuni generale .
pag. 81
     5.1.2. Aprecierea nivelului de
                                                               specializare.
pag. 84
     5.1.3. EFECTELE SI LIMITELE SPECIALIZĂRII.   pag. 89
   5.2. DIVERSIFICAREA Şl INTEGRAREA
PRODUCŢIEI.
   pag. 90
     5.2.1. DIVERSIFICAREA PRODUCŢIEI Şl
SERVICIILOR CU CARACTER PRODUCTIV.              pag. 90
       5.2.1.1. Noţiunea şi factorii diversificării.
pag. 90
       5.2.1.2. Măsurarea diversificării.
pag. 93
               5.2.1.3.         Diversificarea         şi         concurenţa
 pag. 94
     5.2.2.INTEGRAREAPRODUCŢIEI
(CONCENTRAREA)
      pag. 95
           5.2.2.1.     Noţiunea     şi     factorii     concentrării      .
pag. 95
       5.2.2.2. Măsurarea gradului de integrare
                                                              (concentrare).
         pag. 98
       5.2.2.3. Formele concentrării, (integrării)
pag.102
       5.2.2.4. Efectele concentrării (integrării)
pag.109
    5.2.2.5.Aspecte privind  dimensiunea
    economică                       a                       întreprinderii.
     pag.111
   5.3. COOPERAREA ÎN PRODUCŢIE: NOŢIUNI GENERALE,FORMELE COOPERĂRII,
INDICATORII DE APRECIERE, EFECTELE
ECONOMICE ALE COOPERĂRII.                                   pag.113
    5.3.1.Noţiuni generale.
pag.113
    5.3.2. Formele cooperării                                      pag.115
       3. INDICATORI DE APRECIERE A
    COOPERARII
              pag.121
       4. Efectele economice ale
    cooperării.
        pag.123
    - CAPITOLUL VI-ECONOMIA CALITĂŢII PRODUSELOR SI SERVICIILOR
 6.1. Conceptul de calitate                               pag.125
 6.2. Caracteristici de calitate                          pag.127
 6.3 Criterii de apreciere a nivelului
caliTĂŢii produselor industriale                  pag.131
 6.4. Indicatori de apreciere a
nivelului calitativ al produselor             pag.132
 6.5.    Fiabilitatea    şi    mentenabilitatea    produselor industriale
                                        pag.139
       6.5.1. Fiabilitatea produselor
 industriale
pag.139
      6.5.2. Mentenabilitatea produselor industriale
                                        pag.141
   6.6. Căi de creştere a calităţii
produselor si serviciilor                                        pag.143
   6.7 Implicaţiile economice ale
asigurării şi ridicării nivelului
 calitativ al produselor si serviciilor.    pag.145
   6.8. Particularităţi ale calităţii construcţiilor
                                 pag.148
      - CAPITOLUL VII – ECONOMIE DE RAMURĂ-STUDII DE CAZ
      7.1 LUCRARE COMPLEXĂ,ADAPTAREA POTENŢIALULUI PRODUCTIV AL UNEI
      INDUSTRII LA SCHIMBĂRILE IMPUSE DE CEREREA
       PIEŢEI
         pag.154
      7.2 PROBLEME REZOLVATE                            pag.207
      BIBLIOGRAFIE                                                   pag.228

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu