ORIENTARI STRATEGICE IN ACTIVITATEA DE MARKETING A FIRMEI SC DONARIS TOURS SA

CUPRINS
Capitolul 1.
      Mediul de marketing al S.C. DONARIS TOURS S.A. Piteşti
      1. Mediul intern
      2. Mediul extern
Capitolul 2.
      Piaţă turistică a S.C. DONARIS TOURS S.A. Piteşti
      2.1 Cererea turistică
            2.1.1 Determinanţii cererii
            2.1.2 Consumul turistic
      2.2 Oferta turistică
            2.2.1 Oferta turistică – definire şi structura
            2.2.2 Determinanţii ofertei turistice
      2.3 Preţul
            2.3.1 Preţul – componenta a mixului de marketing turistic
            2.3.2 Politica de  preţ  a  Agenţiei  de  turism  S.C.  “Donaris
Tours” S.A. Piteşti
Capitolul 3.
      Strategii de marketing în  activitatea  de  planificare  strategică  a
firmei S.C. DONARIS TOURS S.A. Piteşti
      3.1 Strategii de marketing  - concept şi dimensiuni
      3.2 Tipuri de strategii  de  marketing  în  turism  şi  modalităţi  de
      fundamentare
      3.3 Mixul de marketing
     3.             3.3.1 Politica de produs turistic
                  3.3.2 Politica de preţ
                            3.3.3 Politica de distribuţie
               3.3.4 Politica promoţională
      Bibliografie
      Anexe
94 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu