CEREREA SI OFERTA

Cuprins
Introducere
     1. Cererea  şi oferta ca formă de legătură şi coordonare a activităţii
        agenţilor                                                 economici
        ...............................................       3
     2. Cererea
         1.              Concepţie.              Legea              cererii.
            ..........................................  6
         2.       Factorii      de      influeţă       asupra       cererii.
            ............................   8
         3.                          Cererea                         pieţii.
            ..........................................................  10
         4.  Noţiuni despre elasticitatea cererii.
            Factorii     care     determină      elasticitatea      ofertei.
            ..............  13
          3.Oferta.
                          3.1            Concepţie.Legea            ofertei.
......................................   16
                     3.2      Factorii       de       influenţă       asupra
ofertei..........................   19
                3.3 Noţiuni despre elasticitatea ofertei .
                        Factorii  care  determină   elasticitatea   ofertei.
...........  21
            4.  Echilibrul  pieţei.  Interacţiunea   ofertei   cu   cererea.
............ 25
               5.      Aplicarea     teoriei     cererii     şi     ofertei.
..................................  30
                                                                   Concluzie
............................................................................
.......  34
                                                                Bibliografie
............................................................................
..  35

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu