MARKETINGUL BANCAR

CUPRINS
Capitolul I . Băncile în economia de piaţă   1
      I.1.      Ce sunt băncile?   1
      I.2.      Rolul şi funcţiile băncilor   2
      I.3       Piaţa bancară      3
      I.3.1.   Segmentarea pieţei serviciilor bancare    4
      I.3.2.   Reglementarea practicilor bancare    5
      I.3.3.   Relaţia bancă-client     6
CPITOLUL II. Marketingul bancar   7
      II.1.     Piaţa mondială de capitaluri
      7
      II.2      Conceptul de marketing bancar 8
      II.3.     Rolul marketingului în societăţile bancare     9
      II.4.     Implementarea marketingului bancar  11
      II.5.     Elaborarea planului de marketing bancar  14
Capitolul III. Politici de marketing bancar  17
      III.1.     Politica de produse bancare                   17
      III.1.1.  Produsul în marketing   18
      III.1.2   Ciclul de viaţă al produsului 19
      III.1.3.  Crearea noilor produse bancare      21
      III.1.4   Extinderea produselor şi serviciilor bancare   26
      III.1.5   Strategii de produs     28
      III.2.     Politica de distribuţie      29
      III.2.1   Conceptul de distribuţie      29
      III.2.2.  Canalele de distribuţie 31
      III.2.3.  Alegerea canalului de distribuţie   34
      III.2.4    Fundamentarea strategiei de distribuţie 36
            III.3.      Politica de preţ     38
      III.3.1.   Locul preţului în mixul de marketing    38
      III.3.2    Factorii care influenţează preţurile    39
      III.3.3    Strategii de stabilire a preţului  40
      III.4.      Politica promoţională 44
`     III.5.      Politica  de comunicare    45
Capitolul IV.   Comercializarea serviciilor financiar-bancare 51
      VI.1.     Marketing şi vânzări    51
      IV.2.     Echipele de vânzări     52
      IV.3.     Rolul vânzătorului 52
      IV.4.     Interviul în cadrul procesului de vânzare      54
CAPITOLUL V. Prezentarea Băncii Transilvania Sucursala Dr.Tr.Severin
58
       V.1.     Aspecte generale   58
       V.2.     Locul marketingului în Banca  Transilvania     59
       V.3      Rolul marketingului în dezvoltarea şi consolidarea
Sucursalei  62
        Judeţene Dr.Tr.Severin
                                                                          77
 CONCLUZII

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu