ROLUL TRANSPORTURILOR

|CUPRINS                                                                |        |
|                                                                       |        |
|                                                                       |        |
|                                                                       |        |
|                                                                       |        |
|                                                                       |        |
|Capitolul 1 ROLUL TRANSPORTURILOR                                      |pag.1   |
|                                                                       |        |
|1.1. Obiectul şi importanţa activităţii de transport                   |pag.1   |
|1.2 Istoricul activităţii de transport                                 |pag.2   |
|1.3 Particularităţile activităţii de transport                         |pag.4   |
|1.4. Clasificarea transporturilor                                      |pag.6   |
|1.5. Principiile comune aplicabile tuturor categoriilor de transport   |pag.7   |
|1.6.  Organizarea activităţii de transport                             |pag.8   |
|                                                                       |        |
|Capitolul 2 ORGANIZAREA S.C. ANA IMEP S.A. PITEŞTI                     |        |
|                   (descriere, obiective, biroul transport)            |pag.9   |
|                                                                       |        |
|2.1 Descrierea societăţii                                              |pag.9   |
|2.2. Organigrama societăţii                                            |pag.12  |
|2.3. Programul activităţii de marketing pentru 1999                    |pag.13  |
|2.4. Responsabilităţi cu privire la activitatea de transport intern şi |pag.15  |
|internaţional                                                          |        |
|2.5. Biroul Transporturi                                               |        |
|       (organizare, responsabilităţi)                                  |pag.18  |
|                                                                       |        |
|Capitolul 3 Tipurile de transporturi efectuate de                      |        |
|                   S.C. ANA IMEP S.A. Piteşti                          |pag.20  |
|                                                                       |        |
|3.1. Transport în perimetrul societăţii                                |pag.20  |
|3.2. Transport auto intern şi internaţional                            |pag.21  |
|3.3. Transportul feroviar intern şi internaţional                      |pag.24  |
|3.4. Transport aerian                                                  |pag.25  |
|3.5. Transport naval                                                   |pag.25  |
|3.6. Transport combinat                                                |pag.26  |
|3.7. Curierat rapid                                                    |pag.26  |
|                                                                       |        |
|Capitolul 4. Studiu de caz:                                            |        |
|    Derularea operaţiunilor de export-import                           |        |
|   din punct de vedere al transportului                                |pag.27  |
|                                                                       |        |
|4.1. Exportul motoarelor electrice la firma ANTONIO MERLONI SPA        |pag.27  |
|4.2. Exportul motoarelor electrice la firma MERLONI ELETRODOMESTICI SpA|pag.30  |
|4.3. Exportul motoarelor electrice la firma SILTAL SpA                 |pag.32  |
|4.4. Exportul motoarelor electrice la firmele PHILCO ITALIA SpA şi     |        |
|ZEROWATT SpA                                                           |pag.33  |
|4.5. Exportul motoarelor electrice la firma DOMAR – SPANIA             |pag.35  |
|4.6. Exportul motoarelor electrice la firma HOOVER – MAREA BRITANIE    |pag.36  |
|4.7. Importul conductorului de bobinaj de la firmele italiene INVEX    |        |
|SpA,                                                                   |        |
|       SAFI CONEL SpA şi IRCE SpA                                      |pag.39  |
|4.8. Importul mărfurilor în sistem coletărie din ITALIA                |pag.43  |
|4.9. Importul de tablă electrotehnică din SLOVACIA (KOSIČE)            |pag.44  |
|                                                                       |        |
|                                                                       |        |
|                                                                       |        |
|Capitolul 5  Căi de creştere a eficienţei economice la transporturile  |        |
|                                                                       |pag.45  |
|externe derulate de S.C. ANA IMEP S.A. Piteşti                         |        |
|                                                                       |        |
|5.1.  Reducerea tarifelor de transport                                 |pag.46  |
|5.2. Optimizarea rutelor de transport                                  |pag.46  |
|5.3. Creşterea cantităţii de marfă pe mijlocul de transport            |pag.47  |
|5.4. Scăderea timpului de transport                                    |pag.48  |
|5.5.  Alte modalităţi de transport                                     |        |
|Transportul combinat                                                   |pag.49  |
|ANEXE                                                                  |        |
|                                                                       |        |
|                                                                       |        |
|1. Model contract export motoare electrice                             |        |
|2. Model contract de transport internaţional auto                      |        |
|3. Model contract de import conductor de bobinaj                       |        |
|4. Model contract de import rulmenţi                                   |        |
|5. Prezentarea generală a S.C. ANA IMEP S.A.                           |        |
|6. Organigrama societăţii                                              |        |
|7. Programul activităţii de marketing pe 1999                          |        |
|8. Declaraţie vamală export ambalaje                                   |        |
|9. Declaraţie vamală export motoare MERLONI ELETTRODOMESTICI SpA       |        |
|10. Declaraţie vamală export motoare ANTONIO MERLONI SpA               |        |
|11. Declaraţie vamală export motoare FABER SpA                         |        |
|12. Declaraţie vamală export motoare FLAMINIA SpA                      |        |
|13. Declaraţie vamală export motoare PHILCO ITALIA SpA                 |        |
|14. Declaraţie vamală import rulmenţi cu bile SKF EUROTRADE AB         |        |
|15. Declaraţie vamală import conductori din cupru emailat              |        |
|PIRELLI CAVI E SISTEMI SpA                                             |        |
|16. Declaraţie vamală import termoprotectori MICROTHERM GmbH           |        |
|17. Declaraţie vamală import regulatoare de putere şi tensiune         |        |
|ANTONIO MERLONI SpA                                                    |        |
|18. Declaraţie vamală import bandă oţel STEELMET GmbH                  |        |
|19. Declaraţie vamală import poliamidă LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI    |        |
|20. Declaraţie vamală import bară de strunjit CRESS WEREZEUGE GmbH     |        |
|21. Declaraţie vamală import aliaj sudură ENGELHARD CLAL               |        |
|22. Declaraţie vamală import traductoare inducţie MARPOSS SpA          |        |
|23. Declaraţie vamală import condensatori DUCATI ENERGIA               |        |
|24. Declaraţie vamală import hote de bucătărie FLAMINIA SpA            |        |
|25. Declaraţie vamală import hote şi filtre cărbune FABER SpA          |        |
|26. Declaraţie vamală restituire motoare electrice pentru reparare în  |        |
|garanţie                                                               |        |
|PHILCO ITALIA SpA                                                      |        |
|27. Declaraţie vamală import elemente de conexiuni AMP DEUTSCHLAND     |        |
|28. Declaraţie vamală import lagăre sinterizate SCHUNK WIEN GmbH       |        |
|29. Scrisoare de trăsură pentru vagon în trafic intern                 |        |
|Târgovişte-Piteşti Nord                                                |        |
|30. Scrisoare de trăsură pentru vagon în trafic internaţional          |        |
|(KOSIČE-Piteşti                                                        |        |
|Nord)                                                                  |        |
|                                                                       |        |
|                                                                       |        |
|                                                                       |        |
|BIBLIOGRAFIE                                                                    |
|   |                    |                                                      |
|1  |C. Alexa            |Transporturi, expediţii şi asigurări internaţionale,  |
|   |                    |Editura ALL, Bucureşti 1995                           |
|2  |Gh. Caraiani        |Transporturi şi expediţii internaţionale, Editura     |
|   |                    |Independenţe Economice, Brăila, 1998                  |
|3  |E. Cristoforeanu    |Despre contractul de transport, Bucureşti, 1925       |
|4  |P.I. Demetrescu     |Dreptul transporturilor, Editura Didactică şi         |
|   |                    |Pedagogică, Bucureşti, 1984                           |
|5  |Gheorghe Filip      |Dreptul transporturilor, Casa de editură şi presă     |
|   |                    |“ŞANSA SRL”, Bucureşti, 1996                          |
|6  |A. Holan            |Transporturi, expediţii şi asigurări internaţionale,  |
|   |                    |Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975      |
|7  |L. Josserand        |Les Transports, Paris, Rouseau, 1926                  |
|8  |K. Marx             |Capitalul, Vol.I, Editura Politică, Bucureşti, 1969   |
|9  |P.V. Pătrăşcanu     |Curs asupra dreptului transporturilor, Centrul de     |
|   |                    |multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1972     |
|10 |R. Radiere          |Droit de transport terestres et aeriens, Dalloy,      |
|   |                    |Paris, 1977                                           |
|11 |*  *  *             |INCOTERMS 90, Camera de Comerţ şi Industrie a         |
|   |                    |României, Bucureşti, 1991                             |
|12 |*  *  *             |Convenţia vamală relativă la transportul internaţional|
|   |                    |al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R.        |
|   |                    |(Conven-ia T.I.R.), Geneva, 14.11.1975                |
|13 |*  *  *             |Legea 141/1997 – Codul vamal al României              |
|14 |*  *  *             |HG 626/1997 – Regulamentul vamal al României          |
|15 |*  *  *             |Ghid de utilizare al tarifului vamal de import al     |
|   |                    |României,1998                                         |
|16 |*  *  *             |Atlante Stradale Europa, Instituto Geografico De      |
|   |                    |Agostini, Novara,1993                                 |
|17 |*  *  *             |Grande Atlante Stradale De Agostini, Italia, Instituto|
|   |                    |Geografico De Agostini, Novara,1994                   |
|18 |*  *  *             |Der Große Autoatlas, Bundes Republik Deutschland,     |
|   |                    |Falkverlag GmbH, Hamburg 1994                         |
|19 |*  *  *             |Esso AutoKarte Spanien Portugal, Hallwag AG, Bern 1990|
                                                                 *
       *
                                      *

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu