MODALITATI DE PLATA PE SUPORT HARTIE.ROLUL LOR IN PERFECTIONAREA SISTEMULUI DE PLATI

CUPRINS
CAPITOLUL I
Prezentare generală a sistemului de plăţi în România în etapa
actuală………...…………………………………………...pag.1
     1. CARACTERIZAREA SISTEMULUI DE PLĂŢI……………………PAG.2
     2.    CLIENŢII,    PARTICIPANŢII    ŞI     OPERATORII     ÎN     CADRUL
        SPIN……………………………………………………………………..pag.6
     3. PROCEDURI ÎN SPIN………………………………………………..pag.8
     4.  INTERESUL  PUBLIC  ŞI  ROLUL  BĂNCII   CENTRALE   ÎN   FUNCŢIONAREA
        SPIN……………………………………………...pag.11
  1.5.    SISTEME DE DECONTARE ŞI TRANSFER INTERBANCAR
            DE FONDURI…………………………………………………………pag.17
CAPITOLUL II
INSTRUMENTE DE PLATĂ FĂRĂ NUMERAR …………………..pag.22
  2.1.  PREZENTAREA  GENERALĂ  A  INSTRUMENTELOR   DE   PLATĂ   PE   SUPORT
  HÂRTIE…………………………………………………………….pag.23
2. CECUL…………………………………………………………………pag.24
3. CAMBIA………………………………………………………………..pag.31
4. BILETUL LA ORDIN…………………………………………………pag.41
5. ORDINUL DE PLATĂ……………………………………………….pag.47
Capitolul iii
PERFECŢIONAREA  SISTEMULUI  DE  PLĂŢI  ŞI  URMĂRIREA  RISCURILOR  ÎN   ETAPA
ACTUALĂ…………………………….…pag.52
Capitolul iv
STUDIU DE CAZ……………………………………………………….pag.63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu