PERCEPTIA CONSUMATORILOR PRIVIND MARCA

CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................
.......................................pg.4
CAPITOLUL 1
ROLUL MĂRCII ÎN COMUNICAREA SPECIFICĂ
MARKETINGULUI…………………………………….……………………….    pg.   5
   1. Ce este marca…………………………………………………………  …...  pg.   5
   1. Marca – generalităţi………………………………………………………...  .pg.  5
   2. Crearea şi impunerea mărcii…………………………………………….……pg.  9
   3. Alegerea numelui de marcă…………………………………………….…….pg.10
   2.     Funcţiile     şi     caracteristicile     de     calitate      ale
      mărcilor………………………..….pg.12
   3.   Tipuri   şi   categorii   de   mărci   utilizate   în    activitatea
      economică…………...…..pg.14
   4. Strategii de marcă……………………………………………………...……..pg.16
   1. Strategii de marcă ale producătorului……………………………………… ..pg.18
   2. Strategii de marcă ale distribuitorului…………………………………… .....pg.19
CAPITOLUL 2
COMPORTAMENTUL  CONSUMATORULUI  –   CONCEPT   OPERAŢIONAL   FUNDAMENTAL   AL
MARKETINGULUI
……………………………………………………………………..……...…..….…..pg.20
2.1            Importanţa            cunoaşterii            comportamentului
consumatorului…………….....……...pg.20
2.2 Conceptul de comportament al consumatorului………………………..………...pg.21
2.3 Factorii care determină comportamentul consumatorului………………….…….pg.25
2.3.1 Factori economici……………………………………………………….………pg.27
2.3.2 Factori demografici……………………………………………………….….....pg.27
2.3.3 Factori psihologici……………………………………………………………...pg.27
2.3.4 Factori sociali…………………………………………………………….……..pg.28
2.3.5 Factori personali………………………………………………………….……..pg.28
2.3.6 Factori culturali…………………………………………………………………pg.29
2.4Percepţia…………………………………………...………………………..…......pg.29
CAPITOLUL 3
COCA-COLA O MARCĂ DE VALOARE………………….……………….……pg.34
3.1 Coca-Cola cea mai valoroasă marcă………………………………….…….…….pg.34
3.2 Istoria Coca-Cola…………………………………………………………………pg.35
3.3 Compania Coca-Cola HBC România……………………………………….……pg.42
CAPITOLUL 4
PERCEPŢIILE CONSUMATORILOR ROMÂNI CU PRIVIRE LA MĂRCILE: COCA-COLA şi COCA-
COLA LIGHT ……………...………………………..…pg.47
4.1 Metodologia cercetării ……………………………    ……………………...…...pg.47
4.2 Percepţia consumatorilor români cu privire la marca: “Coca-Cola”
……………………………………………………………………………………….pg.48
4.3 Percepţia consumatorilor români cu privire la marca: “Coca-Cola Light”
………………………………………………………………………………….……pg.50
CAPITOLUL 5
CONCLUZII ŞI PROPUNERI………………….……..………………………….pg.52
BIBLIOGRAFIE……………………   …………    ……… ………………….…pg.55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu